Följ oss via RSS!
2011-10-31

App-guide för lärare

Nya appar för surfplattor dyker upp dagligen men vilka är bra att använda i skolan? En ganska ny blogg testar och rekommenderar.
Bloggen iPad appar i skolans värld testar och rekommenderar nya appar som kan vara intressanta att använda i skolan, på alla nivåer. Längst uppe på sidan finns många länkar till andra bra guider, bloggar och källor om appar inom utbildning.

Sedan maj har bloggen hunnit med nästan 300 poster om appar inom så gott som alla ämnesområden. Denna blogg handlar om appar för Apples iPad - vi letar efter något liknande för Android-mobiler!
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola blogg mobilt lärande mobil app

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-10-27

Nästan alla ungdomar använder sociala medier

Nya statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att cirka 90% av alla ungdomar i Sverige deltar i sociala medier som Facebook, Flickr och YouTube.
Statistiska Centralbyrån (SCB) har just släppt intressanta siffror från en undersökning av hur olika åldersgrupper använder sociala medier. Informationen kommer att ingå i en rapport, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2011, som publiceras i januari.

Över 90% av alla mellan 16-24 år använder sociala nätverk och det finns ingen väsentlig skillnaden mellan könen. Bland äldre finns det däremot en tydlig skillnad med betydligt flera kvinnor än män.

- Skillnaden är störst i åldergruppen 45-54 år där 52 procent av kvinnorna deltar på sociala nätverkssajter medan endast 30 procent av männen gör det.

Det finns även siffror kring e-handel. 6 av 10 svenskar har beställt varor från svenska leverantörer via nätet under det senaste året och där finns det ingen stor könsskillnad. Å andra sidan är män mycket mer intresserade av att beställa varor från utländska leverantörer via nätet.

Läs mer i ett pressmeddelande från SCB.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-handel; sociala medier; statistik

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-10-26

Ge bort en timme, bidra till digital delaktighet

Nu på söndag vrider vi klockarna tillbaka en timme. Eftersom du vinner en timme varför inte ge bort den för att hjälpa någon komma igång med internet? Det är utmaningen i en kampanj av brittiska BBC.
Många britter saknar grundläggande datorkunskaper och har aldrig använt internet. I Sverige har vi den nationella kampanjen Digidel som hjälper många att komma igång på nätet och liknande aktiviteter pågår i Storbritannien. BBC har just nu en intressant kampanj i östra England, Give an hour, som går ut på att utnyttja den timme vi alla tjänar när vi går över till vintertid. De letar efter frivilliga som kan ge en timme av sin tid för att hjälpa någon som inte kan använda nätet.

Många arbetssökande har svårt att komma in på arbetsmarknaden för att de saknar IT-kunskaper och många äldre behöver komma åt de digitala tjänsterna som erbjuds av banker, kommuner, landsting mm. Därför är det viktigt att satsa på olika åtgärder för att minska den digitala klyftan.

Det är klart att en timme inte räcker för att bli digitalt kompetent men arrangörerna hoppas att just en timme kan räcka för att ge mersmak och få in nya deltagare i olika lokala initiativ för att höja den digitala delaktigheten.

Läs mer i en artikel av BBC News, Give An Hour: Computer literacy campaign in East.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar digital kompetens delaktighet IKT

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-10-25

Visa studentarbete via sociala medier

Låt elever skapa virtuella utställningsplatser för att visa upp sitt arbete, i synnerhet inom områden som konst och slöjd. En lärarstudent skriver om hur hon har använt sociala medier för att hjälpa eleverna bygga upp sin egen portfolio på webben.
En lärarstudent, Kerstin Vesterholm Fedoriw, har skrivit en artikel i Lärarnas Nyheter, Sociala medier som pedagogiskt verktyg, där hon beskriver hur elever kan synliggör sitt lärande och visa upp sitt arbete via sociala medier.

Hon har undervisat i slöjd och berättar hur man kan använda nätverk som Facebook och Google+ för att skapa diskussion och interaktivitet bland eleverna och för att få in impulser utifrån. Genom bloggar kan eleverna reflektera över sitt lärande och visa skaparprocessen via bilder och film. Till slut kan bloggen fungera som en portfolio där elever kan visa upp sitt arbete.

- Det ideala scenariot är att användningen av sociala medier som pedagogiskt verktyg leder till att elevernas processer och arbeten finns samlade i en facebookgrupp eller en blogg, och slutligen kan fungera som en digital utställning/portfolio över elevernas alster och arbeten. Det blir ett lättillgängligt, tydligt och överskådligt stöd och diskussionsunderlag för både lärare och elev, lagom till den dag då det är dags för bedömningsamtal och betygssättning.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning skola blogg lärande Google sociala medier facebook

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-10-24

Webbföreläsningar om entreprenörskap

ESBRI har ett spännande utbud av föreläsningar om innovation och entreprenörskap som spelas in och finns nu på nätet. Just nu finns det nästan 40 inspirerande föreläsningar att välja mellan.
ESBRI, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning, är ett fristående forskningsinstitut som arbetar med forskning, utbildning och kunskapsspridning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. De arrangerar, bland annat, regelbundna seminarier och föreläsningar under namnet ESTRAD och de flesta spelas in som webb-TV. Hela sortimentet finns tillgängligt om man bara registrerar sig som användare.

Den senaste inspelningen heter Open innovation - teori och praktik av
Filosofie doktor Björn Remneland-Wikhamn (Handelshögskolan vid Göteborgs universitet), som vi har tidigare skrivit om här på CELA.

Se alla föreläsningar (registrering behövs för att se filmerna)

Prenumerera på ESBRIs nyhetsbrev och tidsskrift.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag föreläsare video föreläsning näringsliv entreprenörskap

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-10-22

Socialtjänsten ska nå unga via nätet

Regeringen har nyligen beviljat finansiering för ett projekt som ska se till att socialtjänsten utnyttjar nätets fördelar på ett bättre sätt och kan bättre nå ut till ungdomar. Projektet ingår i ett större initiativ, Surfa Lugnt, och en av pilot kommunerna är Karlskrona.
Idag utspelar sig ungas vardag lika mycket på nätet som i den fysiska verkligheten. Det ställer helt nya krav på samhällets olika institutioner, inte minst på socialtjänsten som ska uppmärksamma unga som behöver stöd. Bristande kunskaper tillsammans med osäkerhet som råder kring vad socialtjänsten får och inte får göra på internet hindrar att nätet fullt ut används som arena för kontakt med unga. Därför beviljar nu regeringen projektfinansiering till Surfa Lugnt för att ta fram utbildningsförslag till landets socialtjänster kring internet.

Regeringen finansierar projektet som innefattar förstudier i pilotkommunerna Stockholms Stad och Karlskrona kommun, där utbildningsinsatser kommer att tas fram för hela landet. Projektet kommer att ledas av nätverksorganisationen Surfa Lugnt som samlar myndigheter, företag och ideella organisationer.

– Det är mycket glädjande att regeringen uppmärksammar behovet och stödjer utbildningsprojektet. Internet skapar helt nya möjligheter för kontakter med unga, föräldrar och familjer, men det behövs kunskaper, riktlinjer och metoder för hur socialtjänsten kan och får arbeta med kanalen, säger Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt.

I dagsläget upplever socialtjänsten svårigheter att veta vad de får och inte får göra när det gäller kontakter via internet, inte minst kring närvaron i sociala medier. I socialtjänstens myndighetsutövning består utmaningarna bland annat av hur man ska hantera sekretess, personuppgiftslagen (PUL) samt anmälningsplikten i kontakter med unga på internet

– Facebook är ett intressant exempel som tydliggör behovet av att socialtjänsten också finns på nätet. Facebook är en enorm arena där massor av unga vistas men där det saknas en vuxenvärld med ansvar för vad som händer där, säger Kristina Axén Olin.

För mer information, kontakta:

Marko Määttä, projektledare Surfa Lugnt
marko@agentkommunikation.se
0708-65 40 81

Se även Surfa Lugnt

Källa: Pressmeddelande, NewsDesk.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun digital kompetens delaktighet sociala medier ungdomar


0 kommentarer >>

2011-10-21

Folkbildningsrådet utlyser projektmedel för flexibelt lärande

Folkbildningsrådet utlyser projektmedel för projekt som kan stimulera utvecklingen av flexibelt lärande lokalt och regionalt.
Folkbildningsrådet utlyser projektmedel för stimulans av lokal och regional utveckling av flexibelt lärande 2012.

Prioritering och urval kommer att ske inom följande områden:

1 – Flexibelt lärande i folkbildningsverksamheten för att öka den digitala delaktigheten
a) Pilotverksamhet för att testa ny verksamhet till grund för framtida satsningar.
b) Utveckling av nya metoder och nätverk för ökat flexibelt lärande

2 – Produktion av folkbildningens öppna lärresurser.

Sista ansökningsdag är 1 november 2011.

Mer information och möjlighet att ansöka hittar ni på Folkbildningsrådets hemsida.

Titta även på den här filmen för en sammanfattning:Källa: Folkbildningens nättidning Re:flex.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning projekt folkbildning utveckling

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-10-19

Öppen kurs om innovation

Innovation Online är en gratis, öppen utbildning för alla som har en bra idé men vet inte hur man ska kunna förverkliga den. Den tar dig genom hela innovationsprocessen steg för steg.
Innovation Online är en öppen kurs som guidar dig genom alla moment som ingår för att omvandla en bra idé till en verksamhet med bärkraft. Kursen har tagits fram i samarbete mellan bland andra Svenska Uppfinnareföreningen, ALMI Företagspartner och Ungas Innovationskraft och riktar sig mot unga företagare och uppfinnare mellan 18-30 år.

Utbildningen syftar till att du som har en idé och vill vidareutveckla den till ett företag ska få de viktigaste kunskaperna för detta, veta var du kan fördjupa dig och veta vart du kan vända dig.

Kursen är uppdelad i 8 avsnitt: Din idé, Skydda idén, Starta företag, Ekonomi, Tillverkning, Försäljning, Hållbarhet och Utveckling. Dessutom finns det flera goda exempel (Case studies) som kan inspirera. Det finns dessutom mängder av länkar och möjlighet att testa dina kunskaper.

Testa själv! Innovation Online.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning företag kurs tillväxt innovation

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-10-15

Ojämn utveckling av e-tjänster bland kommuner

Över 80% av landets kommuner erbjuder e-tjänster men fördelningen är ojämn. Många mindre kommuner har svårt att hänga med i utvecklingen menar en ny kartläggning.
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har nyligen genomfört en kartläggning av e-förvaltning och e-tjänster bland landets kommuner se artikeln E-samhället ojämnt fördelat. E-förvaltning handlar om att använda IT för att effektivisera interna processer och förvaltning medan e-tjänster är tjänster som erbjuds kommunens invånare via nätet.

Många kommuner har kommit långt med digitalisering, fränst de stora kommunerna, och många prioritera e-tjänster som ett sätt att öka servicegraden mot både företag och privatpersoner. Men en oroande trend är att de mindre kommunerna halkar efter, oftast på grund av ekonomiska begränsningar.

Enligt Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL:
– Enkäten visar att över 80 procent av kommunerna erbjuder e-tjänster, vilket är en bra siffra. Samtidigt är det tydligt att små kommuner har svårt att på egen hand möta de krav som en utvecklad e-förvaltning ställer.

En möjlig lösning är mer samarbete mellan kommunerna så att ingen behöver återuppfinna hjulet och man kan dra nytta av andras erfarenheter.

Ladda ner rapporten E-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner 2011

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun rapport e-government

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-10-13

Ny omvärldspublikation "Bygg på det"

Media Evolution släpper idag sin femte publikation: "Bygg på det" - om att skapa medietjänster och innehåll på redan existerande verk.
"De stora företag och organisationer som inte tar en ledande roll inom open innovation kommer att halka efter i det nya medielandskapet." Detta säger Christer Månsson, vd på Media Evolution.

"I Malmö där vi verkar råder en givmild och öppen anda. Företag i mediebranscherna delar på kontakter och idéer, söker allianser och ser samarbete som en väg till snabbare tillväxt." säger Martin Thörnkvist, redaktör och omvärldsbevakare på Media Evolution.

Samma trend återfinns i medielandskapet i stort. Användandet av öppna API:er och Creative Commons ökar hela tiden vilket gör att nya tjänster kan skapas i snabbare takt och till lägre kostnad.

För att gå på djupet i den här utvecklingen skriver Kristina Alexanderson (Creative Commons Sverige) om var man hittar CC-licensierad media och Johan Brissmyr (Popdevelop) berättar om hur de bygger tjänster på öppna API:er. Dessutom skriver Catherine Mulligan (University of Nottingham) om varför det är en god idé att dela med sig av sin data även ur en ekonomisk synvinkel.

Läs mer: Bygg på det - om att skapa från andras verk (Media Evolution)

Ladda ner publikationen som pdf eller beställ den i pappersformat från Media Evolution.

Källa: Pressmeddelande, Media Evolution.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar media Creative Commons öppna lärresurser innovation

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-10-12

Mobilt lärande i SFI

Kan man skapa mer engagemang och dynamik inom SFI-undervisning (Svenska för invandrare) genom att använda sociala medier som Facebook samt surfplattor? Lernia driver ett intressant projekt i Jönköping just nu.
Lernia Utbildning har startat ett spännande projekt där de använder surfplattor som ett verktyg i sfi-undervisningen. Projektet, som beräknas pågå fram till februari 2012, drivs med stöd av Jönköpings kommun samt leverantören Samsung. Syftet med projektet är att höja kvaliteten och attraktionskraften på sfi-utbildningen genom att integrera ett modernt verktyg i undervisningen. En ytterligare avsikt är att öka motivationen hos deltagarna och att öka genomströmningen. Vid en första utvärdering har eleverna fått fritt uttrycka sina tankar kring arbetssättet. Man är överlag mycket positiv till användandet av modern teknik som ett hjälpmedel i undervisningen.

Sfi-läraren Helena Nilsson, som arbetar med projektet i Jönköping, berättar:

- Det märks att Lärportalen används mycket. Jag får omedelbara reaktioner om det är driftstörningar. Jag upplever att man tar ett större eget ansvar för sina studier, man kollar och gör sina läxor. Även vid eventuell sjukdom hör man av sig och frågar efter uppgifter. En bidragande orsak kan vara att det är lätt och att det finns flera vägar att kommunicera på. Vi valde att använda Facebook som nav eftersom alla elever redan hade konton och var vana att använda det. Facebook har fungerat över förväntan som kommunikationsnav. Man får ut information snabbt och inläggen aviseras i elevernas surfplattor.

- Eftersom jag alltid är online hela tiden under min arbetstid kommunicerar även eleverna mycket med mig. De skriver och frågar om läxorna, olika ords betydelse och meddelar om de är sjuka m.m. Att det har fungerat så bra tror jag kan bero på att eleverna upplever att de får snabb respons på saker som de undrar och skriver. Vi har dessutom redan hunnit arbeta med film och ljudinspelning som en del i undervisningen som jag upplever att eleverna tyckte var väldigt roligt och stimulerande. Det var länge sedan jag såg eleverna så engagerade. Detta var en arbetsform som var väldigt positiv för kommunikationen och gruppsamverkan. Jag upplever att det har varit väldigt spännande, inspirerande och utvecklande att arbeta med nya medier i undervisningen. Jag upplever att eleverna känner sig utvalda och stolta över att de får delta i det här projektet.

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta projektledaren Dan Larsson.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning kommun vuxenutbildning sociala medier språkkurser IKT surfplatta facebook

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-10-11

Facebook som intranät

Det är inte lätt att skapa diskussion och gruppdynamik inom organisationens intranät men varför inte skapa en sluten grupp i Facebook och låta alla diskutera där?
Joakim Jardenberg har skrivit ett blogginlägg, Intranät på Facebook? Visst funkar det! som beskriver hur en organisation, Helsingborgs Hamn AB, har skapat ett mer dynamiskt intranät genom att skapa en sluten grupp i Facebook. Bara anställda kommer in i gruppen och fördelen är att alla känner igen sig och det är enkelt för alla att delta i diskussionen.

Helsingborgs Hamn har cirka 260 anställda på flera arbetsplatser i staden och ledningen ville skapa ett intranät som alla kunde delta i, även från mobilen. Facebook passade perfekt. Dessutom behöver man inte sköta systemet internt och behöver inte lägga ner tid på design och underhåll.

Här kommer en intervju med Marknads- och informationschefen Andreas Eriksson om satsningen.Film: CREATIVE COMMONS (CC BY) Joakim Jardenberg

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag sociala medier facebook

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-10-10

Lättare att hitta i kommunernas webbsidor

Många kommuner har förbättrat sina webbsidor under det senaste året och idag går det betydligt snabbare att hitta fram till det du vill veta.
Enligt en ny studie av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Information till alla? lyckas tre ut av fyra personer att hitta den information de behöver på kommunens webbplats inom 2 minuter. Undersökningen går ut på att testa 200 vanliga frågor inom alla verksamhetsområden och se om testpersonerna hittar rätt inom 2 minuter. Alla Sveriges 290 kommuner har ingått i testet. Andelen som hittar rätt inom tidsgränsen har stigit från 60% 2009 till dagens 75%.

Enligt Mats Kinnwall, chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det är glädjande att se att kommunernas arbete med att göra sin information tillgänglig för medborgarna har gett resultat. Det är viktigt både utifrån ett demokratiskt perspektiv men också ur ett effektivitetsperspektiv. Hittar medborgarna enkelt den information de söker sparar det tid både för den enskilde och för kommunen.

Elva kommuner hade testresultat över 90% med Umeå, Örebro och Huddinge i spetsen.

Läs mer: Stora förbättringar av kommunernas webbinformation (SKL)

Ladda ner rapporten, Information för alla? (pdf)


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun delaktighet rapport webbsida

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-10-08

Jobba bättre, stanna hemma

Väldigt få personer arbetar hemifrån trots att de tekniska förutsättningarna finns sedan länge. Men ny forskning tyder på att många arbetar mycket effektivare hemma än på arbetsplatsen.
En artikel i Ny Teknik, Bli effektivare – gå inte till jobbet, skriver om en ny undersökning av programvaruföretaget Giritech och Världsnaturfonden. Rapporten visar hur mycket man kan spara i pengar och miljöpåverkan genom att arbeta hemma några dagar i veckan.

Andra studier visar att många vill gärna stanna hemma någon dag i veckan men sällan får möjlighet. Anledningen är enligt Ewa Thorslund, näringspolitisk expert på Almega:

– Det är en ledarskapsfråga, hur styr man människor som inte finns på plats. Det sitter kvar ett tänkande från industrisamhället, samtidigt som vi dessutom jobbar flexibelt.

Ibland är det väl svårt att koncentrera sig på jobbet!

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag näringsliv

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-10-07

Digital agenda för Sverige

IT- och energiminister Anna-Karin Hatt lanserade i torsdags (6 oktober) en övergripande strategi för regeringens it-politik. Det handlar om att bygga ut infrastrukturen och att se till att öka den digitala delaktigheten i landet.
IT- och energiminister Anna-Karin Hatt presenterade den nya digitala agendan, IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige, vid en pesskonferens i Stockholm 6 oktober..

- Näringsdepartementet arbetar fram en digital agenda för Sverige. Agendan ska vara en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Den digitala agendan ska vara ett komplement till pågående insatser. Den ska samordna åtgärder på it-området inom till exempel säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation.

Agendan fokuserar på fyra strategiska områden:

* Digitala tjänster ska vara enkla och säkra att använda.
* Privata och offentliga aktörer ska skapa digitala tjänster som både kan främja effektivitet och stimulera kreativitet inom olika samhällsområden.
* Det behövs en modern och robust digital infrastruktur i hela Sverige
* Den digitala utvecklingen påverkar hela samhället, vilket innebär att lagar och regler inom en rad olika områden måste anpassas efter de nya omständigheterna.

Se Anna-Karin Hatts tal (35 minuter)

Läs en analys av Stefan PålssonSkolverkets Omvärldsblogg, Den digitala agendan och skolan.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar delaktighet IKT regeringen politiker strategi

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-10-05

Barn lär sig skriva med datorns hjälp

Barn i förskola och årskurs 1 kan lära sig skriva i datorn innan de kan skriva bokstäver för hand. Att börja skriva i datorn betyder att barnen lär sig läsa och skriva snabbare än med traditionella undervisningsmetoder.
En artikel i Ystads Allehanda (Skaparglädje i klassrummet) beskriver hur elever i årskurs 2 på Löderups skola skriver sagor i sina datorer innan de kan skriva bokstäver för hand. Lärarna i flera skolor i kommunen arbetar med metoden Skriva sig till läsning 2.0 som baseras på norska forskaren Arne Tragetons forskning kring datorer och läs- och skrivinlärning. Han har skrivit bland annat boken Att skriva sig till läsning: IKT i förskoleklass och skola.

Enligt Trageton kan barn lära sig skriva och läsa mycket snabbare om de har tidigare lärt sig skriva i datorn.

- Utgångspunkten är att det med datorn som verktyg är lättare för barnen att lära sig skriva än läsa. I stället för traditionell katederundervisning där barnen tidigt tränar på att forma bokstäver får de skriva på en dator.

Idag arbetar 55 lärare i Ystads kommun enligt denna metod och erfarenheter är väldigt positiva.

Läs mer om detta i en artikel i Lärarnas Nyheter, (Barnen skriver sig till läsning) som beskriver i detalj en liknande satsning i Haparanda.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola barn data förskola läsning

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-10-04

Konferens om lärcentrautveckling

Lärcentra kan fungera som en länk mellan högskolan och näringslivet men hur ska samverkan se ut i framtiden. Det är fokus på en konferens om lärcentrautveckling som äger rum i Karlstad i november.
Karlstads Universitet och NITUS (Nätverket för kommunala lärcentra) bjuder in till en utvecklingskonferens som handlar om samverkan mellan lärcentra, högskolor och näringslivet. Konferensen äger rum i Karlstad 9-10 november och modereras av Julia Rosqvist, företagare som arbetar med många svenska lärosäten och känd från TV5-programmet Jobbjägaren.

Under konferensens andra dag kommer alla deltagare att ingå i workshops för att diskutera och kläcka nya idéer om hur framtidens samarbete mellan högskola, näringsliv och lärcentra kan se ut.

* Se programmet (pdf dokument)

* Till anmälan
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar universitet kommun konferens samverkan lärcenter näringsliv

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-10-03

EU föreslår pristak på mobildata

Idag kan det kosta väldigt mycket pengar att använda mobildata utomlands för att kolla e-post eller webbsidor. Många får skyhöga räkningar efter en semester eller affärsresa om man har glömt att stänga av funktionen dataroaming. Nu föreslår EU-kommissionen ett pristak.
Enligt en artikel i Ny Teknik, Slut på mobilchock, kommer EU-kommissionen att sätta ett pristak på €50 per månad för dataroaming i Europa. Tidigare har telefonsamtal och textmeddelanden begränsats och nu är det dags att dra ner på de höga priserna på mobildata mellan olika länders operatörer.

Dessutom kommer de att föreslå ett pristak på cirka 8 kronor per megabyte när du laddar ner e-post eller annat från webben till din mobil utomlands. Denna taxa kommer sedan att successivt sänkas till cirka 4 kronor per megabyte 2015.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar eu text mobil data

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-10-01

Ny utbildning, Learning Designer & Facilitator

Hyper Island i Karlskrona lanserar en ny utbildning, Learning Designer & Facilitator, som riktar sig mot alla som vill lära sig mer om modern pedagogik, IT och lärande och livslångt lärande.
Så här beskriver Hyper Island den nya utbildningen:

2010 tog Hyper Island emot Stora Kunskapspriset av Nationalencyklopedin. De fick utmärkelsen för att de under 15 år utvecklat en innovativ utbildningsmetodik som gett studenter från hela världen person- liga resor och kreativa toppjobb i den internationella reklamindustrin. Nu vill de bidra till att deras metodik sprids och används i andra typer av företag och i skolor.

Utbildningen heter LEARNING DESIGNER & FACILITATOR och tar ett unikt tvärvetenskapligt grepp på pedagogik, livslångt lärande, strategisk kompetensutveckling och den digitala revolutionen. Utbildningen innehåller en mix av nydanande pedagogik, organisationskunskap, gruppdynamik, förändringskunskap och interaktiv kommunikation med syftet att du ska utveckla en ”state-of-the-art”-kompetens inom strategiskt förändringsarbete och livslångt lärande. En kompetens som är nödvändig och starkt efterfrågad i dagens organisationer och företag.

När du har tagit din examen kan du antingen gå tillbaka till din lärartjänst full med ny energi och inspiration. Kanske som IT-pedagog? Eller få ett strategiskt jobb på ett företags HR-avdelning som utbildningsledare, processledare eller som specialist inom kompetensutveckling. Kanske startar du ett eget konsultföretag inom den analoga eller digitala utbildningsindustrin? Du kommer att vara eftertraktad.

Sista ansökningsdag är den 4 OKTOBER 2011

Programmet ges på Stumholmen i Karlskrona, är CSN-berättigad, startar i december 2011 och är 40 veckor långt. De sista 14 veckorna består av praktik på ett företag eller i en organisation.

Läs mer om programmet.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar lärande pedagogik kurs IKT

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>X-Ovation >>

Media Evolution >>