Följ oss via RSS!
2011-07-08

E-hälsa är nyckeln till framtidens vård

Smarta digitala tjänster är nödvändiga för att kunna effektivisera vården och öka patienternas delaktighet och inflytande. Så skriver Birgitta Rydberg (FP) i Stockholms läns landsting och ordföranden i e-hälsoberedningen Lars Tunberg.(FP) i en debattartikel i Dagens Nyheter.
Idag har vi redan bra exempel på digitala tjänster inom vården och många sköter sina vårdkontakter, söker information och får hjälp via nätet. Vi ser flera landstingsövergripande tjänster som Mina vårdkontakter som ger patienterna kvalitetssäkrad information samt möjligheter att boka tid, förnya recept och samla anteckningar kring dina kontakter.

Med moderna mobiler kommer man åt många appar som hjälper dig hålla koll på din hälsa och denna område lär se en explosionsartad utveckling framöver (se filmen nedan för flera exempel på mobila tjänster). Redan i augusti lanseras en ny mobil tjänst Rökfri som kommer att finnas sm app och ska ge stöd till rökare som vill sluta.

- Det är ett exempel på den väg som e-hälsa nu måste slå in på: att låta teknikdiskussionen träda i bakgrunden till förmån för direkt patient- och vårdnytta med smarta, specifika verktyg.

Författarna vill se ett ökat samarbete mellan landstingen för att utveckla bra övergripande tjänster men betonar också vikten av att det ska finnas konkurrens melllan mer innovativa tjänster på lokalnivå. Men det är viktigt att granska och godkänna alla nya tjänster så att patienterna vet att de kan lita på dem.

En vision är att man skapa ett slags app-store för vården med ett bra utbud av godkända applikationer. De menar även att var och en av oss ska kunna ha ett eget rum på nätet där all medicinsk information samlas och som du själv kan välja att dela med dem som behöver informationen.

- Folkpartiet har lanserat tanken om ett ”eget rum på nätet”. All din medicinska information ska samlas, och finnas tillgänglig och tydligt överskådlig för den medicinska personal som behöver se den – på dina villkor. I akuta fall vid t.ex. medvetslöshet måste information självklart kunna göras tillgänglig, under noggrann dokumentation, men annars ska du själv ha nyckeln till systemet, till ditt eget rum på nätet.

Läs hela debattartikeln, Digitala lösningar ger en effektivare vård (DN, 7 juli 2011)

Titta på denna föreläsning av Eric Topol, The wireless future of medicine, för att se vilka typer mobila e-hälsolösningar som redan finns idag. Filmen spelades in för nästan 2 år sedan så det handlar inte om framtidsvisioner.


Filmen finns hos TED talks.


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar vård landsting IKT e-hälsa

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-07-06

TitanPad - anteckningar på nätet

Behöver du skriva anteckningar eller dokument tillsammans med kollegor på andra orter? Då kan TitanPad vara en enkel och väldigt praktisk lösning.
TitanPad är ett väldigt praktiskt anteckningsverktyg där flera personer kan bidra till samma dokument. Den bygger på en äldre tjänst som hette Etherpad och som var väldigt populär för inte så länge sedan.

TitanPad kräver ingen inloggning - du skapar ett dokument på nätet direkt och kan börja skriva. Du kan sedan bjuda in kollegor och var och en kan skriva i dokumentet med var sin färgkod så det syns vem som skriver vad. Du kan sedan ladda ner dokumentet i de vanliga dokumentformat eller spara det på nätet. Med ett konto kan du även skapa en projektplats för att lagra gemensamma dokument som alla medlemmar kommer åt varifrån som helst. Ytterligare en finess är en chattruta som gör det möjligt att diskutera under skrivprocessen.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar verktyg molntjänster web 2.0

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-07-06

Sociala medier en del av lärandet

SR P4 Västerbotten rapporterar om ett seminarium i Umeå om användningen av sociala medier i skolan.
Många lärare använder redan nätet och i synnerhet sociala medier i sin undervisning för att göra undervisningen mer relevant för eleverna. Det finns dock fortfarande ett stort glapp mellan lärarnas kunskaper om nätet och elevernas och det var temat på ett seminarium i Umeå som arrangerades av Social media club i Umeå med Andreas SkogRegion Västerbottens Mediacenter som inspiratör. Hur kan skolan dra nytta av alla verktyg och information som finns idag på nätet?

Enligt Andreas Skog är man fortfarande inte van vid att använda nätet i skolan:
– Jobbar man med ungdomar är man nästan skyldig att skaffa sig kunskap i alla fall om det som ungdomar ägnar sig nästan mest åt av allt för att kunna förstå dem. Sen så upplever jag att många lärare kanske jobbar med internet utanför skolan men inte inne i klassrummet. Detsamma kan gälla även för eleverna. Man är van att jobba med internet utanför klassrummet men man gör det inte i klassrummet.

Läs ett längre reportage om seminariet och lyssnar på radioreportaget från SR P4 Västerbotten, Sociala medier som verktyg i lärandet.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola seminarium sociala medier radio

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-07-04

Ippin hjälper äldre med digital kommunikation

Vi håller kontakt med varandra idag med hjälp av e-post, textmeddelanden, röstbrevlådor, sociala nätverk osv men många äldre saknar dessa möjligheter. Många är rädda för nya tekniker och därmed missar de möjligheter att kommunicera med vänner, släktingar och vårdpersonal. Men en ny svensk uppfinning som heter Ippi ger äldre möjlighet till digital kommunikation via TVn.
Ippi är en ny svensk uppfinning som har provats runt om i landet under det senaste året. Med hjälp av en enkel fjärrkontroll och TVn kan äldre kommunicera via e-post, text och röstmeddelanden utan att behöva köpa mobil eller dator.

Vårt systerprojekt i satsningen Make IT happen som arbetar med e-hälsa för äldre testar Ippin på Fredriksdalshemmet i Nättraby. Projektledaren för denna satsning är Annika Tronje vid äldreförvaltningen i Karlskrona. Alla som testar Ippin ska intervjuas och man hoppas att det här kan leda till en framtida portal för anhöriga. Målet är att göra Ippi-dosan så enkel som möjligt att använda och förenkla kommunikationen mellan äldre, anhöriga och vården.

Läs mer på SVT, Hålla kontakten via IT

Här ser du ett SVT-reportage om ett Ippi-projekt i Enköping:

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar text delaktighet vård landsting e-hälsa

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-07-01

Reseinformation från UD i mobilen

Behöver jag visum? Hur är det med vaccinationskrav? Hur är det politiska läget? När du planerar en resa finns det många frågor som du snabbt behöver svar på. UD har nu tagit fram en app som du kan ladda ner gratis till din mobil som ger dig den senaste informationen.
UD Resklar heter tjänsten och den är gratis att ladda ner. Den är just nu begränsat till iPhone men inom kort kommer en motsvarande app för andra mobiler. Tjänsten ger dig tillgång till de senaste nyheterna när det gäller läget i krisdrabbade länder samt andra bra-att-ha uppgifter kring passregler, visumkrav, vaccinering, viktiga kontakter mm.

Du kan ladda ner alla fakta kring ditt resemål i förväg så att du inte behöver tillgång till nätet om du behöver kontrollera något under resan då mobiluppkoppling kostar så mycket eller när det saknas mobilt nät.

Läs mer hos UD: UD:s reseinformation direkt i fickan.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar information mobil regeringen app

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>X-Ovation >>

Media Evolution >>