Följ oss via RSS!
2011-06-26

Missbrukare lär sig nätet i lyckat projekt

Missbrukare på ett behandlingshem i Stockholm har fått lära sig grundläggande datorkunskaper som en del av ett projekt. Projektet har varit framgångsrikt och har blivit förlängt.
Projektet har genomförts vid behandlingshemmet Krinolinen i Stockholm och målet var att missbrukare skulle lära sig grundläggande dataanvändning och internet för att kunna använda sociala medier som en del av sin behandling och rehabilitering.

De flesta som deltog i projektet hade inga tidigare erfarenheter med datorer men när de hade kommit igång upptäckte de stora fördelar med t ex sociala medier som Facebook. De kunde till exempel återknyta kontakte med släktingar och vänner.

- Helt klart bidrar sociala nätverk till en bättre rehabilitering. Med rehabilitering menas här, att klara av ett liv utan droger. Alla aktiviteter som gör att deltagarna inte tänker på sitt missbruk är positivt. Man återknyter också gamla kontakter som inte är från missbruksvärlden. Många får fler vänner och återknyter kontakt med släkt och familj.

Läs mer om projektet på Digidel, Lära hemlösa internet.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar projekt digital kompetens delaktighet sociala medier

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-06-26

Årets mediekonferens

The Conference är namnet på ett 2-dagars evenemang i augusti för alla inom mediebranschen.
The Conference äger rum i Malmö 24-25 augusti och riktar sig till alla som arbetar med film, spel, webbdesign, lärande, musik och teknik.Under två dagar sätter man fokus på fratidens marknader, kommande tekniker och tillämpningar. Temat för konferensen är Who's next? Man & machine and creation.

Bland talarna i år finns namn som Moeed Ahmad (Head of new media, Al Jazeera), Naveen Selvadurai (grundare av positionstjänsten Fouraquare) och författaren Bill Drummond. Arrangören för konferensen är Media Evolution.

Se programmet.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning konferens sociala medier media trend

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-06-17

Nu kastar vi ut skrivaren!

Företaget YellowOffshore™ har satt kravet att den 30 september 2011 skall allt papper ut ur verksamheten och miljövänliga alternativ in i verksamheten. Idén om det papperslösa kontoret har dödförklarats många gånger, men nu skall den till slut genomförs. Det sker inte tack vare datorn, utan läsplattan!
När du väl börjar jobba helt elektroniskt blir snart papper obekvämt. Det säger projektansvarig Maria Larsson som bedriver detta inom YellowOffshore™.

Företaget har valt att använd bra teknik, satsat på en lätt bärbar dator, dockningsstation med bra energisnåla bildskärmar i alla anläggningar och rum och en läsplatta som gör det enkelt för elever och instruktörer att bedriva sin undervisningsverksamhet.

- Vi har valt att skanna och städa, vi skannar bara in de dokument som du verkligen behöver, vi har en tydlig mappstruktur och städa bort onödiga dokument ofta, detta gör att vi kan och kommer arbeta enklare. Vi har lärt oss att tacka nej till papper och ställer nu krav på våra leverantörer och samarbetspartner att även dem skall ta bort alla onödiga kostnader på papper, kuvert, kartonger, plast, mm. Vi har lärt oss att använd nätet, vi har valt att använda nätbaserade lagringsplatser där vi kan komma åt våra dokument dygnet runt från vilken dator som helst, och mötes- och projektverktyg.

De har även gått så långt att de inte har en whiteboard längre men istället satsat på digitala ritbord, detta för att undvika papper och pennor som produceras av plast.

//-Vi ber alla som har tips och råd att kontakta mig på maria.larsson@yellowoffshore.com Vi välkomnar även alla skolor, företag, media mm att besöka oss för att se hur vi arbetar för att bli bäst på det papperslösa kontoret säger projektledare Maria Larsson, skall vi bli bäst måste man även granskas och vara mottaglig för konstruktiv kritik.//

Källa: Pressrelease, myNewsdesk.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag digital kompetens molntjänster IKT papper


0 kommentarer >>

2011-06-17

Allt flera kommuner satsar på datorer i klassrummet

I linje med den internationella utvecklingen kommer allt fler skolor i Sverige att förse alla elever med varsin bärbar dator.
Många kommuner har så kallade en-till-en satsningar; varje elev har en bärbar dator och skolan har ett trådlöst nät. Just nu finns det cirka 160 kommuner som har en sådan satsning eller planerar. I slutet av 2010 fanns det bara ett 40-tal kommuner på banan så utvecklingen har verkligen tagit farten.

Nu finns det en interaktiv karta som visar det aktuella läget bland Sveriges kommuner. Kartan har tagits fram av Alma Taawo (Skolverket) och Mattias Davidsson och finns på webbplatsen Framtidens Lärande. Vill du sätta din kommun på kartan kan du göra det själv i Google Maps eller ta kontakt med Mattias och Alma på karta@diu.se.

Se hela kartan (Google Maps)
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola kommun IKT trend

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-06-15

Patientinformation i surfplattan

Snart kan läkaren få all relevant information om en patient direkt på en surfplatta. Forskare vid KTH har tagit fram ett kommunikationsverktyg som ska ge läkaren överblick över en patients situation och därmed möjliggör snabbare och bättre beslut i kritiska situationer.
Verktyget heter Arbetsjournalen och har tagits fram av KTH-forskaren Kristina Groth och kollegor. Det ska användas främst för patienter med svåra sjukdomar där det finns en komplicerad historik och många instanser har varit inblandade. Genom att samla all historik i verktyget kan läkaren se hela situationen och bakgrund direkt.

– Har inte läkare all information på plats finns det risk att de fattar fel beslut. Det kan innebära svåra komplikationer för patienten och längre vårdtider samt fler operationer. Något som i sin tur blir dyrt. Genom att göra den information som finns synlig kan vi skapa mer kvalitativ vård, men också täcka upp för läkare som inte finns på plats, säger Kristina Groth, universitetslektor på Skolan för datavetenskap och kommunikation vid KTH.

Läs mer (Pressrelease från KTH).
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar vård landsting IKT surfplatta e-hälsa

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-06-09

Ungdomar föredrar stöd via nätet

En ny avhandling visar att många ungdomar föredrar att diskutera frågor som handlar om relationer, psykisk ohälsa eller sexualitet på nätet hellre än vid ett fysiskt möte med en kurator eller ansvarig vuxen.
Forskningen pågår vid Stockholms Universitet kring ungdomars nätvanor och i synnerhet hur de använder nätet för att diskutera känsliga ämnen. På nätet kan kontakten med vuxenvärlden ske på mer lika villkor, här kan unga behålla sin integritet, de behöver inte riskera att känna sig utelämnade eller att vuxna tar kontroll över deras liv.

Forskningsprojektet Att uttrycka det svåra online visar att de unga som vänder sig till UMO.se, Tjejzonen.se och Killfrågor.se – sajter som riktar sig till ungdomar för att ge råd och stöd – uppskattar möjligheten att kunna kommunicera med vuxna utan att mötas i det fysiska rummet. På sajterna finns olika sätt för unga att ta reda på svar kring saker de undrar över eller att uttrycka sig kring vad de upplever som intima, känsliga eller svåra frågor i vardagen. De uttrycker en lättnad i att använda nätet för dessa frågor och de understryker att anonymiteten på nätet ger en möjlighet att undvika andra människors (ofta vuxnas) inblandning i deras liv samtidigt som de kan ta del av vuxnas kunskap, hjälp och stöd.

Studien har genomförts i nära samverkan med de tre organisationerna som står bakom de sajter som studerats. Projektet finansieras av KK-stiftelsen och bedrivs vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Verksamma forskare i projektet är Cecilia Löfberg samt Margareta Aspán.

Källa: Pressmeddelande, MyNewsdesk.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar delaktighet barn avhandling ungdomar

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-06-08

Bra guider om nätanvändning

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har tagit fram ett 20-tal praktiska guider om hur du kan använda nätet effektivare och med ökad säkerhet.
Dessa guider finns inom många spännande ämnen och riktas mot såväl nyfikna nybörjare som mer erfarna användare. Till exempel finns det följande titlar: Skriva för webben, E-post att lita på, Från idé till färdig webbplats, Rätt väg till lyckad e-handel, Ungas integritet på nätet, Yttrandefrihet på nätet. Alla guider kan ses direkt på nätet, laddas ner som pdf-fil eller beställas som trycksaker (gratis). Bra resurser för skola och bibliotek samt även för privatbruk.

Läs mer och se hela sortimentet.Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar information digital kompetens netikett IKT

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-06-07

Videokonferens i stället för dyra fångtransporter

Kriminalvården sparar miljontals kronor per år genom att sköta omförhandlingar via videokonferens i stället för dyra fångtransporter.
En artikel i Computer Sweden, Videokonferens ersätter fångtransporter, skriver om hur Kriminalvården har sparat cirka 10 miljoner kronor genom att låta omförhandlingar ske via videolänk mellen domstolen och häktet. Transporter av rymningsbenägna intagna kräver 3 medföljande vakter och kostnaden kan skena iväg bara för en 15 minuters förhandling.

De flesta domstolar och häkten har idag videokonferensutrustning och förhoppningen är att tekniken kan användas i mycket större utsträckning. Om man skulle kunna även sända rättegångar eller häktningsförhandlingar via videokonferens hänger på politiska beslut.

(OBS Bilden till höger har ingen koppling till svensk kriminalvärd och ska bara visa hur en sal med videokonferensutrustning kan se ut)
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar video e-möte kriminalvård

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-06-06

Skräckhistorier om nätet - kolla källan!

Nästan varje vecka ser vi skrämmande rubriker om identitetsstölder, virus, porrsurfning och nätmobbning men är det verkligen så farligt på nätet? En artikel i Sydsvenskan menar att vi borde kolla vilka som ligger bakom sådan information.
En intressant artikel i Sydsvenskan, Nätskräcken säljer, menar att många oroväckande nyheter om nätsäkerhet kommer från företag som säljer antivirusprogram, brandväggar och liknande. Larmrapporter som kommer från säkerhetsföretag bör granskas hårdare eftersom det kan finnas en dold agenda och i en del studier kan underlaget tolkas på flera sätt.

Visst finns det faror på nätet och det gäller att vara försiktig med vad man lägger ut men vi ska också vara lite mer kritiska mot alla larmrapporter som dyker upp. Vi måste vara försiktiga men samtidigt ska vi inte överdriva problemen. Nätet är en spegling av samhället och det finns förstås positiva och negativa sidor. I artikeln säger Anne-Marie Eklund Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef på Stiftelsen för internetinfrastruktur:

– Nätet underlättar kommunikation och information mellan människor och precis som i övriga samhället händer det saker, både positiva och negativa. Vi behöver vara källkritiska och vaksamma som med allt annat, men inte överdriva risker och faror.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar digital kompetens delaktighet IKT säkerhet

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-06-03

Lyft skolbiblioteken

Digital kompetens är en av EUs nyckelkompetenser för skolan och skolbiblioteken har en central roll att spela för att se till att alla elever är digitalt kompetenta när de slutar skolan.
En artikel i Dagens Samhälle, Biblioteken mer än katedern svaret på skolans digitalisering, vill se en ny ton i dagens skoldebatt. Enligt författaren, Karin Linder (Förbundsordförande DIK), läggs allt fokus på det som är fel med dagens system och vi borde i stället lägga vår kraft på att se hur vi ska möta framtidens utmaningar.

- Katedern i all ära, men det livslånga lärandet blir ingen realitet om eleverna blir passivt sittande framför en kateder. Grunden för ett livslångt lärande läggs först när eleverna lär sig att aktivt navigera i den uppsjö av informationskällor som finns att tillgå runtom dem, i skolans mediebestånd och digitala lärresurser och allt annat som finns att hitta via datorn.

Källkritik och informationssökning är nödvändiga kompetenser i dagens informationsöverflöde och då blir skolbibliotekariens roll central. Samarbete mellan bibliotekarie och lärarna krävs om eleverna ska få rätt stöd. Bibliotekets roll måste lyftas fram som ett digitalt nav i skolans pedagogiska process hellre än ett rum med böcker..
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola digital kompetens delaktighet bibliotek informationssökning

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-06-02

Nationell konferens om eHälsa

Vad är på gång inom e-hälsa? Nationella eHälsa är en årlig konferens som samlar regionala och nationella projekt inom området.
Konferensen Nationell eHälsa arrangeras i år på Münchenbryggeriet i Stockholm 27 oktober och syftet är att koppla ihop olika initiativ inom nationell eHälsa och skapa ett helhetsperspektiv.

- ... en helhet som ska möjliggöra ökad trygghet, tillgänglighet, säkerhet och delaktighet inom vård, omsorg och socialtjänst.

En framgångsrik del av konferensen sedan tidigare är Levande verkstad där du får se och prova ett antal spännande tjänster som nu är driftsatta i vård och omsorgsverksamheten.

Konferensen arrangeras på uppdrag av ledningsgruppen för Nationell eHälsa inom vård och omsorg.

Mer information och anmälan.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar konferens vård e-hälsa

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-06-01

Webbsida för ovana datoranvändare

Om du inte har använt nätet så mycket är det svårt att veta var du ska börja. En ny webbplats har tagits fram som hjälper ovana datoranvändare att komma igång och hitta rätt i informationsflödet.
Studenter vid Linnéuniversitetet har utvecklat en ny webbplats som heter Enterinternet - hitta rätt på internet. Det är resultatet av ett projekt och består av enkla steg-för-steg guider till hur du skaffar dig och använder e-post, hur du söker information, hur du betalar räkningar, hur du sköter kontakter med myndigheter och kummunen mm. Webbplatsen riktar sig mot ovana och osäkra användare som dock inser att de måste komma igång men vet inte hur.

Webbplatsenär uppdelad i kategorier som ekonomi, leva och bo, hitta och sök, kommunicera, köp och sälj, nyheter, säkerhet och underhållning. Dessutom finns det frågor och svar och en ordlista som förklarar begreppen. Studenterna vill nu se om sajten blir populär innan de bestämmer hur den kan vidareutvecklas.

Läs även en artikel i Barometern, Linnéstudenter bakom internetsida för ovana datoranvändare.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar digital kompetens informellt lärande grundläggande datakunskap IKT

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>X-Ovation >>

Media Evolution >>