Följ oss via RSS!
2011-02-28

Sociala medier i kommunal verksamhet

Varför ska kommunen använda sociala medier som bloggar, Facebook och Twitter?
Många kommuner börjar använda sociala medier för att kommunicera med kommuninvånarna men inte utan kritik. En del menar att sociala medier som Facebook, bloggar och Twitter är högst personliga kanaler och bör inte ingå i offentlig verksamhet.

En som har engagerat sig i sociala medier är kommunchefen i Katrineholm, Mattias Jansson. Han har sedan länge bloggat flitigt om hur han ser på sin roll som kommunchef och om angelägna frågor i kommunen. Här kommer en presentation som han gav 15 februari (Vad kan sociala medier erbjuda för kommunmedborgarna - och kommunen?) där han förklarar varför sociala medier är viktiga kommunikationskanaler för kommunen och hur han ser på utvecklingen.

Kommunen bör sträva efter öppenhet, menar han - öppen debatt, öppenhet kring politiken och information och fokus på delaktighet. Via sociala medier kan kommunen nå ut till flera, i synnerhet ungdomar, och skapa diskussionsplatser på nätet så att flera kan känna sig delaktiga.

Här kan du ta del av hela presentationen som film och bildspel.

Film och bildspel: Some rights reserved CC Attribution Mattias Jansson
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun sociala medier föreläsning presentation

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-02-25

TEDxSkane

TED Talks har blivit en stor succé på webben med korta inspirerande föredrag. En TED-föreställning äger rum snart i Malmö.
Den 7 mars arrangeras TEDxSkane med flera spännande föredrag som ska spelas in och sedan läggas ut på webben. Temat för dagen är A growing mind - en inspirerande upptäcktsresa i kunskapens universum.

Bland talarna finns Göran Adlén (personal branding på den digitala arenan), Peter Wahlbeck (om jordklotets välmående), Ingrid Tollgerdt Andersson (11 nycklar till framgång), Jonas Michanek (en personlig resa), Lars Hård (framtidens tänkande datorer) och Heléne Nord (framgångsrikt ledarskap).

Föreställningen pågår mellan 12.30 och 16.30 och även om antalet biljetter är begränsat kan man se alla föredrag i efterhand på webbplatsen.

Information, program och anmälan.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar föreläsare video föreläsning

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-02-22

Swedish Learning Awards 2011

Årets branschfest för alla som arbetar med företagsutbildning äger rum på Nalen i Stockholm 24 mars.
Swedish Learning Awards 2011 lyfter fram de bästa leverantörer och lösningar inom den svenska utbildningsbranschen. E-learning står oftast i fokus och det finns priser för bästa e-learningproduktion, bästa simulering, bästa m-learning lproduktion och bästa innovation inom system eller verktyg för e-learning.

Årets fest äger rum på anrika Nalen i Stockholm den 24 mars med möjlighet att träffa leverantörer innan middagen och prisutdelningen kommer igång. Det kommer även att finnas ett arrangemang kring mobilt lärande under dagen men programmet är inte helt klart än.

Arrangörerna är Promise, branschorganisationen för lärande, underhållning & kommunikation via digitala medier och Swedish Learning Association föreningen för alla som aktivt arbetar med kompetensutveckling, lärande och förändring inom företag och organisationer.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning företag mobil

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-02-22

Inspirationsdagar om en-till-en

2 500 elever och lärare i Falkenbergs kommun har just nu personliga datorer för skolarbete. Nu har du möjlighet att få veta mer om hur det går till när en hel kommun genomför en sådan satsning.
Falkenbergs kommun arrangerar 15-16 mars inspirationsdagar för alla som vill lära sig mer om hur man implementerar en-till-en satsningar i skolan.

Många kommuner satsar på att varje elev och lärare ska ha en egen dator i skolan och detta innebär att skolans aktiviteter och resurser läggs allt mer på nätet. Under 2 dagar kommer du att möta IT-strateg, IT-pedagog, skolledare, politiker, lärare, elever och forskare som på olika sätt delar med sig av sina insikter, tankar och kunskaper om En-till-En Falkenberg. Dag 2 får du även möjlighet att besöka en skola för att se hur man arbetar i praktik.
Anmälan senast 4 mars.

Inbjudan
Anmälan.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola kommun digital kompetens seminarium barn

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-02-21

Rundabordssamtal om IT och skolan

Måndagen den 21 februari 2011 höll IT-minister Anna-Karin Hatt sitt fjärde rundabordssamtalet inom ramen för arbetet med Digital agenda för Sverige. Temat för samtalet var IT i skola och undervisning.
Samtalet handlade om hur IT kan integreras i alla delar av skolans verksamhet: administration, undervisning, kontakt med föräldrar och diskussion mellan eleverna och mellan eleverna och läraren. Detta möte ingick i en serie möten mellan IT-ministern och experter inom ett flertal områden och målet är att ta fram en nationell IT-strategi.

Regeringens Digital Agenda sammanfattas så här:

-En digital agenda för Sverige ska vara en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Regeringen har tidigare tagit initiativ för att stötta digitaliseringen inom flera politikområden genom en handlingsplan för elektronisk förvaltning, en bredbandstrategi för Sverige och en nationell it-strategi för vård och omsorg. Den digitala agendan ska vara ett komplement till pågående insatser. Den ska samordna åtgärder på it-området inom till exempel säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation.

Källa: Näringsdepartementet, webbsändning. Rundabordssamtal om it i skola och utbildning.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar debatt skola digital kompetens regeringen


0 kommentarer >>

2011-02-21

Ny avhandling om skilda förväntningar på lärcentra

En ny avhandling från Linköpings Universitet visar att landets lärcentra har haft en svår roll att balansera mellan näringslivets och högskolornas krav.
Näringslivets förväntningar på kursutbudet skilde sig radikalt från vad lärcentra själva erbjöd. Lärcentra blev inte den skjuts för det lokala näringslivet som många hoppats.

Kurser som gynnar produktionen direkt, och stärker det lokala näringslivet. Det var en bärande idé bakom de lokala lärcentra som etablerades i många kommuner i början av 2000-talet. Lärcentra öppnades i spåren av Kunskapslyftet och med devisen ”livslångt och flexibelt lärande” som ledstjärna. De var ett nytt grepp för att fort- och vidareutbilda vuxna. Kommunpolitikernas förhoppningar var att lärcentra skulle fungera som motor och bränsle för det lokala näringslivet och därmed för kommunen som helhet.

I lärcentra deltog de vuxenstuderande i högskolekurser på distans genom videokonferenser. Ulrik Lögdlund, sociolog vid Linköpings universitet, har undersökt vuxenutbildningen och dess aktörer, särskilt lärcentra och deras lokala nätverk, samt hur videokonferenserna fungerade. En av hans slutsatser är att lärcentra utsattes för motstridiga förväntningar och att de själva var alltför svaga gentemot övriga aktörer för att lösa detta.

- Näringslivet ville ha ett kostnadseffektivt lärande direkt kopplat till produktionen, säger han, medan högskolan via lärcentra tillhandahöll bredare, mer allmänna kurser. Något som också eleverna var nöjda med.

Lärcentra hade inte en så stark position att de kunde omdirigera högskolans kursutbud, fortsätter Ulrik Lögdlund. Högskolan dikterade förutsättningarna. Sammantaget ledde detta till att lärcentra inte blev den förstärkning av det lokala näringslivet som man hoppats.

I sina studier av videokonferenser som metod ser Ulrik Lögdlund hur tekniken dominerar. De tekniska förutsättningarna påverkar kraftigt, och försämrar, den pedagogiska kvaliteten, säger han.

- En grupp bland eleverna tycker inte om att synas i bild. De sätter sig i klassrummet så att de inte hörs eller syns och undviker därmed kommunikation med läraren. Lärarna får arbeta hårt för att överbrygga det avstånd som tekniken skapar.

De flesta lärare ger i det läget upp. De levererar föreläsningar som lika gärna kunde ha varit inspelade, säger Ulrik Lögdlund. De får ingen feedback och frågar inte heller efter den.

Tekniken tas för given och dess roll i det pedagogiska upplägget problematiseras inte, konstaterar Ulrik Lögdlund, som dock inte vill döma ut videokonferenser som metod. Men det gäller att vara medveten om och försöka hantera de speciella förutsättningar som tekniken skapar.

Avhandlingen heter ”Networks and Nodes. Practices in Local Learning Centres”. Ulrik Lögdlund, Linköpings Universitet.

Källa: Pressrelease, Linköpings Universitet
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar forskning lärcentra video avhandling näringsliv


0 kommentarer >>

2011-02-21

Lärande i modern tid

LIN Education bjuder in till inspirationsdagar i Malmö, Karlstad, Göteborg och Stockholm för att diskutera pedagogik, metodik och lärande i modern kontext.
LIN Education arrangerar fyra intressanta seminarier om framtidens lärande under våren. Seminarierna riktar sig till pedagoger, rektorer och politiker och är kostnadsfria. Varje ort erbjuder ett unikt program men den röda tråden är hur skolans uppdrag förändras i relation till den digitala utvecklingen i samhället. Hur ska skolan se till att eleverna får digital kompetens?

Seminarierna erbjuder inspirerande talare, goda exempel och mycket att diskutera.

- Göteborg 7 mars
- Karlstad 14 mars
- Malmö 22 mars
- Stockholm 29 mars

Läs mer hos LIN Education

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola digital kompetens seminarium sociala medier

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

1 kommentar v

Ska bli kul!!

Har själv fått den stora äran att få medverka på detta viktiga arrangemang. Har ni tankar om vad ni tycker är viktigt att jag tar upp så bara skriv till mig.
2011-02-21, 11.20 av Micke Gunnarsson


2011-02-18

Framtidsvision

Hur ser vardagslivet ut om några år? Denna film visar vilka spännande möjligheter som finns med framtidens kommunikationstekniker. Men nyckeln till framtiden är faktiskt glas!
Vi är redan vana vid plattskärms-TV, pekskärmsmobiler och surfplattor men hur kommer dessa tekniker att utvecklas framöver? Denna film har gjorts av Corning Inc, ett företag som tillverkar specialanpassat glas, till exempel för skärmar mm.

Filmen visar en vision om hur IT kommer att vara en självklar del av vår vardag. Dagens tangentbord, mus, skrivare osv har byts ut mot interaktiva ytor och där nätet finns med dig överallt, till och med på köksbordet och i badrumsspegeln.

Vad tycker du? Ser du fram emot en sådan framtid?

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar video IKT framtid vision

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-02-17

Bättre sökning på webben

Vill du söka efter vetenskaplig information och tycker att en vanlig Google-sökning inte räcker till?
Google Scholar är ett verktyg som söker efter vetenskapliga artiklar, avhandlingar och andra akademiska källor och är ett bra söktjänst om du studerar eller undervisar. När du gör en vanlig sökning hos Google får du upp ibland tusentals träffar däribland många som inte håller måttet kvalitetsmässigt. Vill du bara se vetenskapligt material är det bäst att använda Google Scholar.

Nu finns det en serie filmer som tar dig steg för steg genom hur du söker i Google Scholar. Filmerna har gjorts av biblioteken vid Linnéuniversitetet och Högskolan i Borås som en del av Nätverket Sökguiden (ett nätverk av bibliotek inom högre utbildning och skola). Filmerna är producerad under Creative Commons-licens och den första filmen kan ses här.

Se alla fyra filmer hos Linnéuniversitetets Bibliotek
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar digital kompetens Google bibliotek informationssökning

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-02-16

BTH-student bakom populär mobilapplikation

En av de hetaste mobila applikationer just nu har skapats av en student från BTH.
Mobilapplikationen Lyssna har på kort tid blivit en av de mest nedladdade musikappar i Sverige. Tjänsten låter dig lyssa på vilken radiostation som helst i världen och har utvecklats av en BTH student Håkan Nylén. Appen kostar bara 7 kronor att ladda ner och när du hör en bra låt kan du även spara den på Spotify om du har konto där. Du kan spara dina favoritstationer eller bara surfa runt. Applikationen finns i Apples App Store och kan laddas ner till en iPhone.

Läs mer i BLT.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar universitet musik mobil

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-02-16

Butiken och webben kan komplettera varandra

Hotas butiker av e-handel? Inte nödvändigtvis.

Många butiksägare är oroliga att kunder använder affären för att undersöka vilken produkt de sedan köper på nätet. Denna oro är inte befogad menar Urban Lindstedt i en ny bloggpost När kvartersbutiken stänger.

Mycket tyda på att de allra flesta fortfarande föredrar att handla på plats i butiken fast de har oftast undersökt olika produkter först på nätet. Inom branscher som böcker och resor har e-handel tagit stora andelar men i de flesta andra branscherna ser man att e-handel och butik går hand i hand och kompletterar varandra.

- Ser vi till konsumenternas beteende så måste alla företag synas på nätet. Och multikanal är bättre än monokanal, men det är inte i alla lägen nödvändigt att sälja på nätet. Sluta frukta e-handeln – gör den till din vän istället.Bild: Brave New World - Un mundo feliz - Schöne neue Welt / Daniela Hartmann / CC BY-NC-SA 2.0
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag e-handel

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-02-13

Kommunchefen bloggar

Mattias Jansson, Kommunchef i Katrineholm, har blivit känd i hela landet för hur han använder sociala medier för att kommunicera med kommuninvånarna.
Allt fler kommuner börjar använda sociala medier som Facebook och bloggar för att skapa diskussion om angelägna frågor i kommunen. Kommunchefen i Katrineholm, Mattias Jonsson, har blivit känd över hela landet som den bloggande kommunchef. Han avänder sociala medier för att försöka nå ut på nya sätt och ser dem som komplement till mer traditionella kommunikationskanaler.

I en bloggpost förra vecka svarar han på frågor kring varför en kommun bör använda sociala medier och hur han ser på sin egen användning av dem (Svar på frågor från Katrineholms Kuriren – Granskning av sociala medier. Artikeln i Katrineholms Kuriren blev väldigt kritisk och skapade en ganske stor diskussion på nätet och han svarade på kritiken i ett senare inlägg (Medskapare-Människor_Mening).

Ämnet sociala medier inom offentlig verksamhet är verkligen aktuellt. Ska kommuner kommunicera via Facebook, ska tjänstemän få blogga under arbetstid? Hur ser du på detta?
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun blogg myndighet sociala medier

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-02-10

Den digitala skolväskan

Ystads kommun har samlat alla viktiga digitala resurser för skolan på en sida.
Det finns otroligt många nätbaserade verktyg och applikationer som skolelever kan behöva. Problemet är oftast hur man väljer bland alla alternativ och hur man vet vilka som är bra och pålitliga.

I Ystad har de byggt upp en sida som kallas helt enkelt för Skolväskan där alla resurser och verktyg har samlats. Tanken är att eleverna kommer åt alla de viktigaste verktygen från en gemensam bas som de når varifrån som helst.

En annan variant är förstås Skolverkets nationella länksamling för skolor, Länkskafferiet som omfattar 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete.


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola verktyg bibliotek informationssökning öppna lärresurser

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-02-09

Biblioteksdagarna 2011 i Visby

Årets största bibliotekskonferens äger rum i Visby i maj. Temat i år är Fri tillgång.
Biblioteksdagarna 2011 är en viktig mötesplats för alla som arbetar med biblioteksfrågor och i år har man valt Visby som konferensort. Konferensen börjar kl. 13.30 onsdagen den 11 maj och avslutas kl 12.45 fredagen den 13 maj. Under tre dagar får du vara med på inspirerande föreläsningar, diskussioner, seminarier, studiebesök och utflykter. Konferensen kommer att ha aktiviteter på 3 ställen: Wisby Strand, Visby, Almedalsbiblioteket och Högskolan på Gotland.

- Biblioteken erbjuder fri tillgång till information och kunskap och de är en viktig byggsten i ett demokratiskt samhälle. Den pågående och omfattande förändringen av informationssamhället försätter biblioteken i brytpunkten mellan det ständiga flödet i en digital och global värld och den mer konstanta berättelsen på papper mellan två pärmar.

Läs mer: Biblioteksdagarna 2011
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar konferens bibliotek

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-02-09

Läraren och sociala medier

Hur påverkas läraren av E-delegationens Riktlinjer för myndighetens användning av sociala medier?

E-delegationen presenterade nyligen sina Riktlinjer för myndighetens användning av sociala medier. Hur påverkas läraren av dessa riktlinjer? Var går gränsen mellan arbetet och privatliv? Vem är ansvarig för det som skrivs i diskussioner i sociala medier, är sådana inlägg allmänna handlingar och vad gäller när det gäller arkivering?

Dessa frågor och många flera togs upp i en presentation av Per Axbom vid ITHUs (Nätverk för IT inom Högre Utbildning) vårmöte i Karlstad 9 februari. Hans bildspel syns nedan. Mycket kretsar kring tydlighet; det måste vara tydligt vem avsändaren är och vem som är ansvarig. Om man kommunicerar som myndighetsperson får man inte blanda in personliga åsikter; så är det i telefon och e-post också. Man måste avsätta resurser för att någon har uppsikt över helheten och kan upptäcka eventuella problem. Rutiner för gallring av olämpliga kommentarer osv behövs också.

Var med och följ debatten kring riktlinjerna genom att delta i E-delegationens diskussionsforum.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola kommun digital kompetens myndighet sociala medier föreläsning

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-02-08

Webbseminarium om öppna digitala lärresurser

Vad innebär öppna digitala lärresurser för studenters lärande och utbildningens utformning?
Hur kan man arbeta med digitala lärresurser? Hur utformar man en kurs som innehåller öppna digitala lärresurser och vilket pedagogiskt värde finns med att använda digitala lärresurser? Hur ser studenter på digitala lärresurser? Vad kan digitala lärresurser innebära för studenters möjligheter för fördjupat och kollaborativt lärande?

Den 3 mars (12.15 - 16.00) hålls ett öppet seminarium vid Lunds Universitet med temat Vad innebär öppna digitala lärresurser för studenters lärande och utbildningens utformning? Seminariet ingår i projektet OER - en resurs för lärande och är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö Högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds universitets studentkår (LUS). Seminariet sänds via Adobe Connect till Malmö Högskola, SLU (Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala) och via webben till alla intresserade.

Läs mer om seminariet (inkl anmälan) (Lunds Universitet)
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning universitet digital kompetens pedagogik seminarium upphovsrätt Creative Commons ljudböcker öppna lärresurser föreläsning

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-02-03

Gratis nätkurser

Det finns faktiskt väldigt många kurser på nätet som är helt kostnadsfria.
Webbplatsen Natkurser.se har samlat länkar till hundratals gratis kurser. Det handlar mest om språkutbildning inom cirka 40 olika språk samt datakurser och ekonomi. Kurserna kräver bara en webbläsare, inga särskilda programvaror behöver laddas ner, och utgår ifrån självstudier.

Kom ihåg att Natkurser.se är bara en länksamling och driver inte kurserna själv. Å andra sidan visar den att det finns ett växande intresse för det informella lärandet på nätet.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar folkbildning informellt lärande kurs

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-02-03

Nätverktyg för folkbildare

Ny kurs för lärare som ska börja med nätbaserade utbildningar.
Folkbildningsnätet erbjuder en kurs (Nätverktyg för folkbildare) för lärare som vill börja undervisa via nätet. Målgruppen är alla lärare inom folkbildning som har nätvana men har inte undervisat så mycket via nätet än.

Kursen är helt på distans och kostnadsfritt. Den startar 21 mars och är uppdelad i 4 moment: distanspedagogiska grundfrågor, medier (ljud, bild, film), spel och animering samt sociala medier.

Mer information
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar vuxenutbildning digital kompetens folkbildning kurs

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-02-01

Framtidens lärande 2011

En av årets viktigaste arenor för diskussion om IT och lärande.
Konferensen Framtidens Lärande 2011 (19-20 maj) på Nacka Strand är en viktig mötesplats för alla som bryr sig om IT i skolan. Här samlas tusentalet deltagare från hela landet för diskussion och inspiration, demonstrationer och erfarenhetsutbyten. Keynotes, inspirationsmöten, utställningar, idémarknad, skolbesök, frukostmöten mm. Redan 18 maj kan man vara med på ett flertal inspirerande studiebesök, seminarier och TeachMeet (informellt möte för utbyte av praktiska idéer).

Framtidens lärande – här och nu koordineras av Stiftelsen DIU och medarrangör är Nacka kommun, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten/SPSM, Sveriges Kommuner och Landsting/SKL, Internationella Programkontoret/IPK.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola konferens pedagogik seminarium

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>X-Ovation >>

Media Evolution >>