Följ oss via RSS!
2011-01-31

Konferens om digital kompetens och skolutveckling

Projektet Ung Kommunikation är ett utvecklingsprojekt för lärarutbildning, skola och lärmiljöer som har pågått sedan 2006. Syftet är att främja digital kompetens och belysa de många olika sätt som modern teknik påverkar lärande.
Den 15 och 16 juni 2011 håller projektet slutkonferensen Då. Nu. Och sen då?Linnéuniversitetet i Växjö. Det blir två dagar med föredrag, diskussioner och aktiviteter om det som varit, är och kommer att bli viktigt både nationellt och internationellt för utveckling av kunskapssyn, skola och lärande. Konferensen är kostnadsfri, anmäl dig senast 2 maj.

Läs mer om konferensen.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola universitet projekt lärande konferens digital kompetens

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-01-31

Sociala medier i kommunal verksamhet

Katrineholms kommun har fått en hel del uppmärksamhet för sitt sätt att kommunicera via sociala medier. Nyligen har de blivit nominerade till GötaPriset, ett prestigefyllt, nationellt pris som delas ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig se
Priset kommer att delas ut under Kvalitetsmässan den 15–17 november på Svenska Mässan i Göteborg men nomineringen kan ses som bevis på ett framgångsrikt arbete. Kommunchefen Mattias Jansson har varit en drivande faktor i kommunens satsning på sociala medier, inte minst via hans blogg Kommunchef.

En ny post på bloggen (Kommunicera Kommunen!) innehåller frågor och svar på hur kommunen har planerat och organiserat sin användning av sociala medier och vilka riktlinjer de använder. Bloggen är ett utmärkt exempel på hur man kan använda sociala medier som blogg, Twitter, Facebook, video mm för att informera, kommentera och skapa diskussion inom offentlig verksamhet.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun blogg delaktighet sociala medier

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-01-28

E-böcker - hot eller möjlighet för biblioteket?

En artikel i Svenska Dagbladet lyfter frågan om hur biblioteket hanterar utlån av e-böcker framöver. Utlån av digitala medier skiljer sig markant från utlån av tryckta böcker.
Inga Lundén (Stockholms stadsbibliotek) och Madeleine Sjöstedt (FP, kulturborgarråd, Stockholms stad) har skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet ( E-böcker ödesfråga för bibliotek) som kräver tydliga beslut om hur biblioteksverksamhet ska hantera digitalisering.

Problemet med e-böcker är att varje gång biblioteket lånar ut måste de betala cirka 20 kronor till förlaget. Blir det en populär tjänst kan det bli en väldigt dyr historia för biblioteket. Ett annat problem är att många e-publikationer har ett starkt kopieringsskydd som gör det svårt att låna ut dem.

Författarna menar att biblioteken behöver ett nytt uppdrag om hur de ska förhålla sig till nya medier med tydliga villkor:

- Det folkbiblioteket behöver idag är en uttalad önskan från befolkningen, de folkvalda och olika parter inom bokbranschen att biblioteken ska fortsätta att ha den roll som förmedlare av litteratur som de haft hittills, för att man anser att det är en roll som gagnar hela samhället. Principen är enkel. Biblioteken gör ett kvalificerat urval av titlar, köper in medier och lånar ut dem utan kostnad för låntagaren. Oavsett format. Biblioteken samexisterar med kommersiella intressen, som förlag, men låter inte sitt urval och uppdrag styras av marknaden. En affärsmodell som fungerar både för att sälja och låna ut e-medier behöver tas fram gemensamt.

Läs artikeln, E-böcker ödesfråga för bibliotek (SvD)
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar bibliotek e-bok media

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-01-25

Facebook på jobbet

Många arbetsplatser spärrar sociala medier som Facebook och anser att sådan kommunikation bör ske på fritid. Men samtidigt använder allt fler organisationer sociala medier som strategiska kommunikationskanaler mot sina kunder.


Ett radioinslag från SRs Studio Ett, Facebook på arbetstid, diskuterar frågor kring hur just Facebook används på olika arbetsplatser. I programmet medverkar Mattias Jansson, Katrineholms kommun och Ingrid Persson, landstinget i Kronoberg plus ett reportage av Odd Clausen om malmöbors syn på den här frågan.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun sociala medier radio landsting

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-01-24

Sociala medier och informellt lärande på arbetsplatsen

Ny amerikansk undersökning visar hur sociala medier ger nya möjligheter för lärande.
70% av allt vi lär oss sker informellt utanför klassrummet. Detta gäller även på arbetsplatsen där vi lär oss om kommunikation, rutiner, samarbete och även verktyg genom att diskutera med kollegor, se hur de gör och testa själva. Den ökande användningen av sociala medier på arbetsplatsen betyder att anställda kan nu utbilda varandra i ännu högre utsträckning.

En ny amerikansk undersökning, How Informal Learning Is Transforming the Workplace, har frågat utbildningschefer om hur företaget använder (eller inte) sociala medier för att utveckla det informella lärandet. Hela 98% tyckte att sociala medier förändrar hur medarbetare utvecklar sin kompetens och många betonar att effektivt lärande sker genom samarbete i ett socialt sammanhang än via isolerade självstudier.

Läs rapporten - How Informal Learning Is Transforming the Workplace
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag sociala medier rapport informellt lärande

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-01-24

PTS - Sociala medier kan bli mer tillgängliga

Ny rapport underöker hur offentlig verksamhet använder sociala medier och ger råd om ökad tillgänglighet.
Kommunikationsmyndigheten PTS har publicerat en rapport som undersöker myndigheternas och kommunernas användning av sociala medier ur ett tillgänglighetsperspektiv. Allt fler offentliga verksamheter informerar idag via sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar och PTS är i stort positiv till att man använder dessa kanaler. Men det finns många i samhället som inte kommer åt dessa medier eller upplever olika webbplatser som svårnavigerade.

Man tar inte tillräckligt mycket hänsyn till olika former av funktionsnedsättning när man kommunicerar via webben menar PTS.

- Ett av de mest förekommande problemen är att personer som navigerar med tangentbord utestängs från en del information och funktioner. Dövblinda har också svårt att registrera sig som användare utan hjälp. Tabeller används ofta för layout och det medför att gravt synskadade som använder hjälpmedel får svårt att ta till sig information som ofta presenteras i fel ordning.

Läs rapporten - Tillgänglighetsgranskning av sociala medier

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun delaktighet myndighet sociala medier rapport

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-01-24

Bristande digital kompetens är farlig

Vi riskerar skapa ett nytt klassamhälle om vi låter dagens digitala klyfta växa ännu mer. De som är vana vid digitala medier syns och hörs i dagens samhälle och de som inte har den kompetens kommer att hamna utanför debatten.
Det menar debattören Brit Stakston i en ny artikel BEFRIAD ZON: Bristande digital kunskap är allvarligt. För alla. Även om de flesta i landet har tillgång till internet finns det oroväckande många som är i princip digitala analfabeter.

- Det blir allt tydligare nu att de oerhört olika nivåerna av kunskap om och förståelse för vår digitaliserade samtid kommer att spela stor roll – för både samhällsutvecklingen i stort och för makt över våra egna liv.Vi börjar betala priset för bristfällig digital kompetens i form av t.ex.mindre likvärdig skola, mindre likvärdig vård och ser en ny digital maktstruktur växa fram. Jag oroas över den rädsla som finns för nätet som gör att man inte ser den större bilden av vad digitaliseringen faktiskt betyder. I både positiv och negativ bemärkelse.


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar debatt skola universitet digital kompetens

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-01-22

Lära sig att lära

Vad händer när läraren överger föreläsningsmodellen och ger studenterna/eleverna ansvaret för sitt lärande?
Följande film har gjorts av Shelley Wright, en lärare frå Moose Jaw i Kanada, och visar hur hon arbetar med sina elever.

Hon ger dem uppdraget att hitta material om ämnet på nätet och lära av varandra medan hon ger inspiration, tips och uppmuntran. Föreläsningssalen blir i stället en studieverkstad och eventuella föreläsningar kommer i form av inspelade filmer på webben från internationella experter i ämnet.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola digital kompetens pedagogik

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-01-22

Google Body - nu kommer Google in i din kropp

Google har utvecklat en applikation som ger dig möjlighet att utforska kroppens uppbyggnad.
Googles tjänsteutbud ökar ständigt och en väldigt intressant nyhet för utbildningsverksamhet är Google Body Browser. Tjänsten liknar den väldigt framgångsrika Google Earth och ger 3D-bilder av kroppen in i den minsta detaljen. Just nu fungerar tjänsten bara på vissa webbläsare och om du inte har rätt webbläsare just nu kan du titta i stället på en demonstrationsfilm nedan. Tillämpningar inom utbildning är förstås många både i skolan och universitet.

Men det kan vara bra att vänta tills tjänsten lanseras officiellt av Google innan man kan bedöma den på riktigt.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar 3D Google verktyg vård

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-01-22

Ny nationell vägledningstjänst i Danmark

Nu kan du få råd och information om karriär och utbildning via webben.
Danmarks utmärkta utbildningsguide Uddannelsesguiden (som har just fått en ny fräsch profil på sin webbsida) lanserar nu en nationell nätbaserad vägledningstjänst, eVejledning. En panel av vägledare svarar på frågor om utbildning, arbete och karriär via chatt, SMS, e-post eller telefon 7 dagar i veckan. Tjänsten vänder sig till såväl ungdomar som vuxna och du kan få råd om, till exempel, lämpliga utbildningar, förkunskapskrav, antagningsregler och finansieringsfrågor.
Bild: Undervisningsministeriet
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar vägledning student


0 kommentarer >>

2011-01-22

Fröken Matte

Nu finns det praktisk hjälp i gymnasiematematik på YouTube tack vare lärare från Borlänge.
Det finns ju oändligt många bra öppna lärresurser på engelska och därför är det roligt att uppmärksamma ett bra svenskt initiativ. Fröken Matte är en YouTube tjänst med en lång rad filmer som beskriver de vanligaste begreppen inom gymnasiematematik. Initiativet kommer från Hagagymnasiet i Borlänge och är ett samarbete mellan mattelärarna och lärare och elever från Mediaprogrammet. Tjänsten har fått mycket nationell uppmärksamhet och används nu av tusentals elever.

Läs en artikel om Fröken Matte i Dalarnas Tidningar, Fröken Matte gör succé på YouTube.
SVT:s Rapport har nyligen gjort ett reportage:


Video: SVT
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola matematik video

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-01-22

Digital delaktighet

1,5 miljon svenskar står helt eller nästan helt utanför Internet idag och hälften av alla användare känner sig inte delaktiga. Faran är att vi håller på att skapa ett nytt klassamhälle med en växande klyfta mellan de som kan använda digitala tjänster och


Med detta som bakgrund har initiativet Digidel 2013 startats och i december undertecknade flera organisationer och myndigheter ett upprop för digital delaktighet. Under de närmaste 2 åren kommer det att satsas mycket på information och kompetensutveckling för att minska den digitala klyftan och det kommer att märkas främst inom folkbildning och biblioteken.

- På plats i .SE:s lokaler den 3 december fanns 15 organisationer och myndigheter som representerade folkbildning, bibliotek och tillgänglighetsarbete. Målsättningen med uppropet är att med gemensamma insatser få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet inom de närmaste tre åren. 

Ann Wiklund, nationell samordnare för IKT-lyftet, säger:
– För att nå dem som inte använder Internet måste vi erbjuda kostnadsfri utbildning. Vi måste samverka både på nationell och regional nivå och vi behöver fler aktörer som ansluter sig till oss. Vi välkomnar staten, kommuner, landsting och privata företag att ansluta sig till uppropet.

Kampanjens mål är att få ytterligare minst en halv miljon svenskar att börja använda Internet till slutet av 2013 och bidra till att de som redan använder nätet kan lättare utnyttja de möjligheter som finns för att delta i samhällsutvecklingen, utbilda sig och kommunicera.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar projekt digital kompetens folkbildning delaktighet

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-01-22

Vuxenutbildning i samverkan och utveckling 2011

Konferensen Vuxenutbildning i Samverkan 2011 äger rum i Linköping 22-23 mars (Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7 i Linköping). ViS är en branschorganisation inom vuxenutbildning som driver frågor som bättre infrastruktur, ökad tillgänglighet, högre kvalitet och pedagogisk utveckling.

Bland talarlistan finns vuxenutbildningsminister Nyamko Sabuni (FP), LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin och många intressanta föredrag bland de parallella sessionerna.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar konferens vuxenutbildning samverkan

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-01-22

Konferens i Skellefteå
Den 31 mars arrangerar Campus Skellefteå för femte år i följd konferensen Emerging Pieces in the Education Puzzle. Konferensen vänder sig till ett flertal målgrupper: lärare och forskare på universitet, lärare eller skolledare inom ungdomsskolan, som arbetar med lärcentrafrågor eller är utbildningsplanerare i organisationer och företag, och till politiker med intresse för utbildningsfrågor.

- Tanken med konferensen är att fokusera på några utvecklingslinjer, faktorer och företeelser som inte diskuteras så mycket i Sverige, men är påtagliga och möjliga pusselbitar i byggandet av framtidens flexibla utbildningslösningar. Där kommer vi sannolikt att få se mera av blandade distributionsformer för utbildning, samarbete mellan universitet, samarbete universitet – samhälle – företag, skräddarsydd utbildning, nya otraditionella utbildningsmiljöer – samt inte minst studenter som har andra krav och behov än dagens.

Bland årets talare är Professor Michael Power, Université Laval, Quebec City, Kanada, Ingvill Rasmussen, Oslo universitet, och Pierre Dillenbourg, professor i datavetenskap vid EPDL, Lausanne. Arrangörer är Campusutveckling, Skellefteå, i samverkan med Flexprojektet vid Umeå universitet och Akademi Norr.

Se programmet (pdf-dokument)
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar universitet företag forskning konferens lärcentra

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>X-Ovation >>

Media Evolution >>