Följ oss via RSS!
2015-03-31

E-bok om digital delaktighet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har publicerat en gratis e-bok, Digital delaktighet - En inspirationsbok
Syftet med boken är att sprida goda exempel på hur man kan öka den digitala delaktigheten i såväl kommuner som hela regioner.
Det digitala klyftan i Sverige krymper långsamt och verkar bestå. Därför har kommuner en viktig roll att nå de som sällan eller aldrig använder Internet. Att uppmuntra fler till att våga och vilja använda internet är en demokratisk angelägenhet.

I e-boken lyfts exempel, från olika håll i landet, på insatser för att öka den digitala delaktigheten. Förhoppningen är att dessa erfarenheter och exempel på framgångsfaktorer inspirerar flera att komma igång.

Till iPad: Digital delaktighet - en inspirationsbok

Till övriga läsplattor: Digital delaktighet - en inspirationsbok

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar digital delaktighet SKL ebok

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2015-03-27

Skattereduktion för digital kompetensutveckling

Det önskar Digitaliseringskommissionen som nu överlämnat sitt betänkande till it-minister Mehmet Kaplan.
Förslaget innebär bland annat att kommunerna skapar digitala servicecenter, så alla ges möjlighet att ta del av samhällstjänster på internet. I förslaget är även skattereduktion för digital kompetensutveckling i hemmet inkluderat.

”I dag, när det finns datorer och digitala uppkopplade produkter i nästan alla svenska hem, måste vi hitta nya sätt att främja den fortsatta utvecklingen”, säger Jan Gulliksen, Digitaliseringskommissionens ordförande.

Läs hela artikeln här

Om du vill läsa hela Digitaliseringskommissionens betänkande, Gör Sverige i framtiden - digital kompeten, så finns den tillgänglig på www.digitaliseringsiommissionen.se

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar digital kompetens kompetensutveckling digitala servicecenter

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2015-03-20

Minecraft i undervisningen

I dag använder över 3000 lärare i 40 länder spelet för utbildning inom allt från historia och matematik till konst och religion.
Nu har designbyrån Doberman fått det internationella uppdraget att utveckla och utforma så att Minecraft blir mer anpassat till lärare och elever i den pedagogiska undervisningen.

– Vårt uppdrag är att ta detta till en ny nivå och designa hur det fysiska klassrummet och Minecrafts digitala spel kan integreras till en kraftfull utbildningsupplevelse, säger Stina Carlsson Reich, kundansvarig på Doberman i ett pressmeddelande.

Läs hela artikeln här

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar Minecraft doberman digital undervisning spel i undervisningen

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2015-03-18

Så använder 12- åringar sociala medier

De viktigaste sociala medier för 12-åringar är snapchat, kik, instagram, ask.fm och youtube, i alla fall om du frågar Jonte Arnäs i Göteborg och det är nog fler 12- åringar som skriver under på det. Facebook och twitter är tydligen ute.
Under Webcoast genomförde Jonte ett pass med temat "hur unga använder sociala medier". Det är spännande att höra hur ungdomarna resonerar kring hur de använder nätet för att vara sociala eller hur man kan tjäna pengar utan att jobba. De sociala medierna är gränslösa.

Läs mer om webcoast och ta del av alla inspelningarna här

Ljudet är lite dåligt, så ta gärna på ett par hörlurar när ni lyssnar så hörs det bättre.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar sociala medier webcoast

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2015-03-17

Mäns och kvinnors nätvanor

Stiftelsen för internetinfrastruktur har tagit fram siffror om mäns och kvinnors nätvanor. Är du kvinna är sannolikheten större att du läser denna nyhet i en mobil än om du är man.
Siffrorna visar nämligen att kvinnor surfar på mobilen oftare än vad män gör. Kvinnor över 35 år spelar också oftare spel över internet än vad män i samma ålder gör. Men männen ägnar mer tid åt att sitta på internet, cirka 23 timmar i veckan, att jämföra med kvinnornas 19 timmar i veckan.

Båda könen är lika flitiga på e-handel, Facebook och att lyssna på musik på Spotify. Men den vanliga bloggläsaren är en kvinna medan män fildelar mer, enligt Stiftelsen för internetinfrastruktur.

Här kan du ta del av hela rapporten.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar internetinfrastruktur nätvanor

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>X-Ovation >>

Media Evolution >>