Följ oss via RSS!
2015-04-24

Karlskrona kommun erbjuder IT- fixarserivce

Är du över 67 år? och bor i Karlskrona? och tycker att det digitala är svårt och krångligt? och du vet inte riktigt vem du ska kontakta för att få hjälp?
Då finns en tjänst som heter IT- fixarservice.

Du kan till exempel få hjälp med:
• att installera tv-kanaler,
• installera enklare program eller appar i en dator/surfplatta/smarttelefon
• fixa sladdar och kablar som behövs för att tekniken ska fungera.

Du betalar själv för materialkostnader, till exempel sladdar, men servicen är kostnadsfri.

Du bokar på telefonnummer 0455 – 30 30 31 på vardagar klockan 7.30 till 16.30 eller via e-post kundservice@karlskrona.se.

IT-fixarservice är ett projekt som pågår från den 1 mars till den 31 december 2015.

Vill du läsa mer om IT- fixarservice kan du klicka här

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar digital delaktighet IT-fixarservice Karlskrona kommun

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2015-04-17

Världspreminär i Ronneby! med fokus på barns utveckling & lärande

Den 28 april arrangerar Barnatro en helkväll med fokus på barns utveckling och lärande. Ni kommer att få träffa två eldsjälar inom området, Lotta Karlsson "Fröken Flipp" som är SO och Engelska- lärare på Östergårdsskolan i Halmstad och Anna Tibelius Bodin, pedagog med examen i inlärningspsykologi från Harvard.
Fröken Flipp är en inspirationskick utan dess like. Hon har flera års erfarenhet av det flippade klassrummet, hon integrerar Facebook, bloggar och Tweets tillsammans med sina elever.

Lär dig mer om hur inlärning fungerar av Anna Tebelius Bodin. Hon kommer att utgå från hjärnan och hur vi bearbetar information – med kopplingar till undervisningen i skolan. Tipsen är konkreta och enkla, men likväl grundade i forskningen om hur vi lär.

Målgruppen är pedagoger, skolutvecklare och föräldrar.

Läs mer på www.mickegunnarsson.com

Några biljetter finns kvar så skynda att boka här

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar Fröken Flipp barns utveckling och lärande Lotta Karlsson Anna Tebelius Bodin Barnatro

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2015-04-10

Respektfull dialog med hjälp av nätet

Lärarna Martin Löfgren och Per Ahlkvist, lärare på Norrevångskolan i Mörrum, har flyttat ut klassrumsdiskussionerna från klassrummet till forum på nätet. De möter nu en mer respektfull dialog där alla får göra sin röst hörd.
Metoden går ut på att eleverna får ta ställning till två olika påståenden inom ett specifikt område. Det ena påståendet är positivt och det andra negativt. Eleverna får sedan välja ett av påståendena och skriva om vad de tycker, samtidigt som de ska belägga sin känsla med en eller flera källor - texter, filmklipp eller radioinslag. Eleverna får ställa frågor och bemöta varandras inlägg. Här använder de det sociala nätverket Ning, där klassen har en egen grupp.

– Det är en fördel att tänka efter innan man uttrycker en åsikt. Eleverna lär sig att grunda åsikter i fakta och inte bara i känslor, säger Per Ahlkvist, lärare i SO.

Efter dialogen på nätet så lyfts diskussionen in i klassrummet och klassen tittar tillsammans på de olika inläggen. Per och Martin lyfter fram goda exempel.

Metoden de har arbetat fram kallar de formativ dialogmetod. Utgångspunkten är att eleverna ska känna sig trygga, så de kan utveckla sin förmåga att argumentera utan att kränka varandra.

Även eleverna tycker att formen för diskussionen är bra.
– Jag tycker att jag har en annan förståelse för sättet att argumentera. Jag vet att jag måste tänka ur olika perspektiv, inte bara mitt, säger Emma Masch.

Per och Martin har varit på flertal konferenser, både i Sverige men även utomlands. På bilden nedan är de i Japan för att utbyta metoder och ideer.


Här kan du läsa hela artikeln.


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar formativ dialogmetod Norrevång

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2015-04-09

SMART kapp, en mobil skrivtavla

Nu lanseras en ny typ av whiteboard där allt som skrivs på tavlan automatiskt överförs till deltagarnas telefoner. Även deltagare som inte fysiskt är på plats kan följa vad som skrivs på tavlan via surfplattor, datorer eller telefoner.
– När man sätter sig på mötet ansluter man sig till tavlan via blåtand och kan vara igång med att spara allt som skrivs på bara ett par minuter, säger Henrik Rentsch, marknadsdirektör på Netsmart som är distributör för Smarts produkter i Sverige.

Man kan ta ögonblicksbilder på det som skrivs, eller spara ner dokument i Dropbox eller Google Drive via sin mobila enhet.

Här kan du läsa mer om SMART kapp.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar SMART kapp mobil skrivtavla mobil whiteboard

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2015-04-01

Lyckad satsning på e-hälsa inom äldreomsorgen

Det konstaterar Socialstyrelsen i en uppföljning av de statliga medel som fördelats under 2014 och som lett till flera projekt för att utveckla digitala hjälpmedel.
– Det handlar om att hitta smarta lösningar som kan ge större frihet och trygghet till brukarna, och samtidigt ge personalen en bättre överblick och möjlighet att prioritera sina insatser, säger Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen för vård och socialtjänst på SKL.

I många regioner har man behållit de regionala e-hälsosamordnarna även efter att det statliga stödet har upphört, för att inte utveckling ska stanna av.

Exempel på lösningar man har utvecklat eller testat i olika kommuner:

- E-tjänster för brukare och anhöriga
- Digitaliserade trygghetslarm
- GPS-sändare för personer med demens
- Videomöten mellan brukare och hemsjukvården
- Sensorer för att övervaka personer med tillsynsbehov
- Nattkamera för brukare

Här kan du läsa mer om SKL´s satsning på e-hälsa.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar SKL ehälsa digitala hjälpmedel

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>X-Ovation >>

Media Evolution >>