Följ oss via RSS!
2016-03-08

Webbinarium om MOOCs

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) publicerade sin utredning om MOOCs inom svensk högre utbildning i slutet av januari. Nu får du möjlighet att ta del av rapporten och ställa frågor till de ansvariga via ett webbinarium onsdag 16 mars, 15.00 - 16.00.
UKÄ har haft i uppdrag att analysera möjligheter med och eventuella hinder för att införa öppen nätbaserad utbildning (så kallad MOOCs) i svensk högskola. Under webbinariet kommer Marie Kahlroth som ansvarat för utredningen att presentera UKÄ:s syn på om, hur och i vilken omfattning MOOCs skulle kunna integreras i svensk högskola. Det blir tillfällen att ställa frågor till henne och till avdelningschefen och moderatorn Annika Pontén.

Läs mer och anmäl dig här
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar MOOC

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial

0 kommentarer >>

2016-03-07

Projekt gör Wikipedia tillgängligt för alla!

Post- och telestyrelsen (PTS) samarbetar med Wikimedia Sverige för att göra Wikipedia mer tillgängligt. Samarbetet ska leda till en talsyntes för personer som har svårt att ta till sig webbplatsens texter.
Den ideella organisationen Wikimedia Sverige kontaktade PTS i samband med en av PTS innovationstävlingar. Projektet har fått namnet Wikispeech och är en talsynteslösning som kommer att finansieras av PTS och utföras av Wikimedia Sverige, Kungliga Tekniska Högskolan och Södermalms talteknologiservice.Talsynteslösningen kommer att vara användargenerad, en metod som även kallas ”crowdsourcing”. Det innebär att, likt Wikipedias artiklar, användarna bidrar till ständig utveckling av talsyntesen så att den blir bättre och låter mer naturlig.
Allt producerat material kommer att vara fritt licenserat och kan återanvändas gratis av vem som helst, något som inte tidigare gjorts för en så omfattande talsynteslösning. Webbplatsen Wikipedia är världens största uppslagsverk och den mest använda webbplatsen som inte drivs av ett kommersiellt företag. Den besöks av cirka 500 miljoner personer och har 20 miljarder sidvisningar varje månad. Upp till 25 procent av dessa besökare behöver, eller föredrar att, ta till sig textinformation i uppläst form

Mer info
här

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kunskap;crowdsourcing

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial

0 kommentarer >>

2016-02-11

Digitaliseringen den viktigaste frågan för Sverige

Digitalisering har sällat sig till de centrala begreppen i svensk näringspolitik. ”Det här är den långsiktigt viktigaste frågan för Sverige – det handlar om framtidens tillväxt och framtidens jobb”, säger näringsminister Mikael Damberg i en intervju med Computer Sweden.
"Vi är inne i den fjärde industriella revolutionen, säger näringsminister Mikael Damberg. Produktionen förändras, sättet som man bemöter konsumenterna, affärsmodellerna. Det är svårt att veta exakt vad det kommer att leda till och det kan användas på många olika sätt. Men det handlar om nya sätt att styra produktionssystem, att skapa nya affärsmodeller. Själva processerna i sig skapar nya affärsmodeller. Och det förändrar förhållandet mellan människa och maskin."
Vi ligger långt fram när det gäller vår digitala infrastruktur och svenskar är också förändringsbenägna. Men andra länder gör stora insatser, säger han och pekar på att USA, Storbritannien och Tyskland har tagit fram strategier som de arbetar efter.
Vi ligger långt fram när det gäller vår digitala infrastruktur och svenskar är också förändringsbenägna. Men andra länder gör stora insatser, säger han och pekar på att USA, Storbritannien och Tyskland har tagit fram strategier som de arbetar efter.
Det kanske viktigaste området är kompetensförsörjning. Det största hindret för många företag är att de inte kan rekrytera de människor som de behöver. En del är att göra det smidigar internationell expertis. Men det finns också ett matchningsproblem. Därför har vi beslutat att utöka med 80 000 utbildningsplatser. Yrkeshögskolan har en nyckelroll men också universitet och högskola.
Sedan finns det en annan grupp av små och medelstora företag som inte ens är med i matchen. Som inte ens använder basala digitala tekniker.
För att komma åt det har regeringen nyligen startat ett pilotprojekt ihop med Tillväxtverket. Det kallas Digilyft och handlar om att försöka nå ut till små och medelstora företag och få dem att förstå vilka möjligheter det finns för dem att förenkla sin verksamhet eller nå nya marknader.

Läs hela artikeln här
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar digitalisiering

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2016-01-25

Hur digitala verktyg kan utveckla pedagogiken

Ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet som har finansierats av Internetfonden har under de senaste två åren studerat hur lärare och elever i Filipstads kommun har utvecklat undervisning och lärande med hjälp av digitala verktyg och internet.
Projektet "När lärandet blev socialt", har tittat speciellt på hur elevernas användning av bilder, film och kollaborativt skrivande har lett till större engagemang och fördjupad inlärning. Framför allt har de sett hur eleverna växer när det de producerar syns för en större publik än bara läraren och hur snabbt de lär sig att skriva för en publik.

"Det är en utmaning för både lärare och forskare att fundera över hur man ska kunna anpassa den här nya digitala världen till läroplanen, för det finns inget val längre. Vi måste göra det här för att eleverna ska bli kompetenta och komma underfund med den här världen" säger projektledaren Dan Åkerlund.

Läs mer om projektet här
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola;sociala medier

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2015-12-01

Skapa enkäter i nya Google formulär

Google Formulär är ett enkelt nätbaserat verktyg för att skapa enkäter, utvärderingar och anmälningsblanketter. Det ingår i Google Drive och har du bara ett Googlekonto kan du skapa nätbaserade enkäter på bara några minuter.

Åsa Kronkvist på LärandeResursCentrum, Högskolan Kristianstad, har skapat en kort introduktionsfilm som visar hur du kommer igång med Google Formulär.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar verktyg

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial

0 kommentarer >>

<< Visa äldre... 5 4 3 2 1 Visa nyare >>


X-Ovation >>

Media Evolution >>