Följ oss via RSS!

Licenser

Detta är en lista över de licenser som används på webbplatsen.

Creative Commons Attribution

Creative Commons Attribution

cc by
Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även för kommersiella sammanhang, så länge de ger dig äran för att du har skapat ursprungsverket.
Länk till licens

Creative Commons Attribution-ShareAlike

Creative Commons Attribution-ShareAlike

cc by-sa
Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk utifrån ditt, så länge de ger dig äran för att du har skapat ursprungsverket och att de licensierar det nya verket under samma villkor, eller likvärdiga. Alla nya verk som skapas utifrån ditt verk kommer att ha samma licens, så alla bearbetningar kommer också att acceptera kommersiell användning.
Länk till licens

Creative Commons Attribution-NoDerivatives

Creative Commons Attribution-NoDerivatives

cc by-nd
Den här licensen tillåter spridning, kommersiell och ickekommersiell, så länge den sker oförändrad så som ursprungsverket och att du erkänns som upphovsman.
Länk till licens

Creative Commons Attribution-NonCommercial

Creative Commons Attribution-NonCommercial

cc by-nc
Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, men de får inte användas i kommersiella sammanhang, och de måste ge dig äran för att du har skapat ursprungsverket.
Länk till licens

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

cc by-nc-sa
Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk utifrån ditt, så länge de ger dig äran för att du har skapat ursprungsverket och att de licensierar det nya verket under samma villkor. Alla nya verk som skapas utifrån ditt verk kommer att ha samma licens, så alla bearbetningar kommer inte heller att acceptera kommersiell användning.
Länk till licens

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives

cc by-nc-nd
Den här licensen tillåter spridning men endast i icke kommersiella sammanhang men verket får inte bearbetas och den som använder verket måste du erkänna dig som upphovsman.
Länk till licens