Följ oss via RSS!
2016-01-25

Hur digitala verktyg kan utveckla pedagogiken

Ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet som har finansierats av Internetfonden har under de senaste två åren studerat hur lärare och elever i Filipstads kommun har utvecklat undervisning och lärande med hjälp av digitala verktyg och internet.
Projektet "När lärandet blev socialt", har tittat speciellt på hur elevernas användning av bilder, film och kollaborativt skrivande har lett till större engagemang och fördjupad inlärning. Framför allt har de sett hur eleverna växer när det de producerar syns för en större publik än bara läraren och hur snabbt de lär sig att skriva för en publik.

"Det är en utmaning för både lärare och forskare att fundera över hur man ska kunna anpassa den här nya digitala världen till läroplanen, för det finns inget val längre. Vi måste göra det här för att eleverna ska bli kompetenta och komma underfund med den här världen" säger projektledaren Dan Åkerlund.

Läs mer om projektet här
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola;sociala medier

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>