Följ oss via RSS!
2015-08-28

Nu blir det ännu mer Kaos i Cela!

Från första september kommer Cela att driva projektet "Kaoskompaniet". Tillsammans med unga Blekingar kommer vi att starta ett projektkontor som bygger på ungas idéer, entreprenörskap och nya spännande samarbeten. Vi hoppas så klart att du vill vara med och bidra.
Kaoskompaniet arbetar utefter en bred definition av entreprenörskap med fokus på ”empowerment” och drivkraft. Detta låser inte deltagarna vid målet att starta företag utan ger även kraft att ändra sin situation, hitta annan sysselsättning så som studier eller bli samhällsförändrare/sociala entreprenörer.

Cela drev en förstudie under 2014, och den ligger till grund för genomförandeprojektet där K står för kreaktivt lärande, A för arbetsplatser, O för okomplicerat företagande och S för scensationer.

Vi kommer att använda metoder för att stimulera modet att självständigt driva och utveckla idéer framåt. Vi vill utforma en miljö som avdramatiserar företagande där unga arbetslösa kan testa affärs- och projektidéer som tar vara på och stärker deras naturliga nyfikenhet, företagsamhet och kreativitet.

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Anna Söderberg på anna.soderberg@ronneby.se eller ring 0457 618807.

Fakta:
Projektet kommer att involvera 180 deltagare under tre år från målgruppen unga arbetslösa mellan 18-24 år som är inskrivna hos arbetsförmedlingen. Projektet har även en sekundär målgrupp som inbegriper unga mellan 16-18 år och som inte går i gymnasiet. Arbetet sker i samarbete med Näringslivsenheten i Ronneby och Arbetsförmedlingen.

Projektperioden pågår 2015-09-01 - 2018-11-30. Stödet från Europeiska Socialfonden uppgår till 3 644 029 kronor.Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar entreprenörskap empowerment kaoskompaniet

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>