Följ oss via RSS!
2015-04-10

Respektfull dialog med hjälp av nätet

Lärarna Martin Löfgren och Per Ahlkvist, lärare på Norrevångskolan i Mörrum, har flyttat ut klassrumsdiskussionerna från klassrummet till forum på nätet. De möter nu en mer respektfull dialog där alla får göra sin röst hörd.
Metoden går ut på att eleverna får ta ställning till två olika påståenden inom ett specifikt område. Det ena påståendet är positivt och det andra negativt. Eleverna får sedan välja ett av påståendena och skriva om vad de tycker, samtidigt som de ska belägga sin känsla med en eller flera källor - texter, filmklipp eller radioinslag. Eleverna får ställa frågor och bemöta varandras inlägg. Här använder de det sociala nätverket Ning, där klassen har en egen grupp.

– Det är en fördel att tänka efter innan man uttrycker en åsikt. Eleverna lär sig att grunda åsikter i fakta och inte bara i känslor, säger Per Ahlkvist, lärare i SO.

Efter dialogen på nätet så lyfts diskussionen in i klassrummet och klassen tittar tillsammans på de olika inläggen. Per och Martin lyfter fram goda exempel.

Metoden de har arbetat fram kallar de formativ dialogmetod. Utgångspunkten är att eleverna ska känna sig trygga, så de kan utveckla sin förmåga att argumentera utan att kränka varandra.

Även eleverna tycker att formen för diskussionen är bra.
– Jag tycker att jag har en annan förståelse för sättet att argumentera. Jag vet att jag måste tänka ur olika perspektiv, inte bara mitt, säger Emma Masch.

Per och Martin har varit på flertal konferenser, både i Sverige men även utomlands. På bilden nedan är de i Japan för att utbyta metoder och ideer.


Här kan du läsa hela artikeln.


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar formativ dialogmetod Norrevång

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>