Följ oss via RSS!
2015-04-01

Lyckad satsning på e-hälsa inom äldreomsorgen

Det konstaterar Socialstyrelsen i en uppföljning av de statliga medel som fördelats under 2014 och som lett till flera projekt för att utveckla digitala hjälpmedel.
– Det handlar om att hitta smarta lösningar som kan ge större frihet och trygghet till brukarna, och samtidigt ge personalen en bättre överblick och möjlighet att prioritera sina insatser, säger Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen för vård och socialtjänst på SKL.

I många regioner har man behållit de regionala e-hälsosamordnarna även efter att det statliga stödet har upphört, för att inte utveckling ska stanna av.

Exempel på lösningar man har utvecklat eller testat i olika kommuner:

- E-tjänster för brukare och anhöriga
- Digitaliserade trygghetslarm
- GPS-sändare för personer med demens
- Videomöten mellan brukare och hemsjukvården
- Sensorer för att övervaka personer med tillsynsbehov
- Nattkamera för brukare

Här kan du läsa mer om SKL´s satsning på e-hälsa.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar SKL ehälsa digitala hjälpmedel

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>