Följ oss via RSS!
2015-03-31

E-bok om digital delaktighet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har publicerat en gratis e-bok, Digital delaktighet - En inspirationsbok
Syftet med boken är att sprida goda exempel på hur man kan öka den digitala delaktigheten i såväl kommuner som hela regioner.
Det digitala klyftan i Sverige krymper långsamt och verkar bestå. Därför har kommuner en viktig roll att nå de som sällan eller aldrig använder Internet. Att uppmuntra fler till att våga och vilja använda internet är en demokratisk angelägenhet.

I e-boken lyfts exempel, från olika håll i landet, på insatser för att öka den digitala delaktigheten. Förhoppningen är att dessa erfarenheter och exempel på framgångsfaktorer inspirerar flera att komma igång.

Till iPad: Digital delaktighet - en inspirationsbok

Till övriga läsplattor: Digital delaktighet - en inspirationsbok

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar digital delaktighet SKL ebok

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>