Följ oss via RSS!
2015-03-27

Skattereduktion för digital kompetensutveckling

Det önskar Digitaliseringskommissionen som nu överlämnat sitt betänkande till it-minister Mehmet Kaplan.
Förslaget innebär bland annat att kommunerna skapar digitala servicecenter, så alla ges möjlighet att ta del av samhällstjänster på internet. I förslaget är även skattereduktion för digital kompetensutveckling i hemmet inkluderat.

”I dag, när det finns datorer och digitala uppkopplade produkter i nästan alla svenska hem, måste vi hitta nya sätt att främja den fortsatta utvecklingen”, säger Jan Gulliksen, Digitaliseringskommissionens ordförande.

Läs hela artikeln här

Om du vill läsa hela Digitaliseringskommissionens betänkande, Gör Sverige i framtiden - digital kompeten, så finns den tillgänglig på www.digitaliseringsiommissionen.se

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar digital kompetens kompetensutveckling digitala servicecenter

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>