Följ oss via RSS!
2015-03-17

Mäns och kvinnors nätvanor

Stiftelsen för internetinfrastruktur har tagit fram siffror om mäns och kvinnors nätvanor. Är du kvinna är sannolikheten större att du läser denna nyhet i en mobil än om du är man.
Siffrorna visar nämligen att kvinnor surfar på mobilen oftare än vad män gör. Kvinnor över 35 år spelar också oftare spel över internet än vad män i samma ålder gör. Men männen ägnar mer tid åt att sitta på internet, cirka 23 timmar i veckan, att jämföra med kvinnornas 19 timmar i veckan.

Båda könen är lika flitiga på e-handel, Facebook och att lyssna på musik på Spotify. Men den vanliga bloggläsaren är en kvinna medan män fildelar mer, enligt Stiftelsen för internetinfrastruktur.

Här kan du ta del av hela rapporten.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar internetinfrastruktur nätvanor

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>