Följ oss via RSS!
2016-03-03

Learning is the shit 2016!

Nu välkomnar vi dig till ett nytt Learning Is The Shit! Det är 5:års jubileum och temat i år är OLIKA/Diversity.

Detta vill vi se ur ett brett perspektiv. Vi kommer att beröra alla former av just olika och mångfald. Vi vill synliggöra alla de nya möjligheter som hela tiden växer fram, men även belysa de utmaningar som vi tillsammans kommer att fixa!
Datum för årets LIST är den 13 Juni. Tillsammans med landets kanske mest populära talare välkomnar vi er till en fullspäckad dag. Du får konkreta tips, goda exempel, inspiration inom temat olika, särskilda behov och mångfald!

Få svar på frågor som:

– Hur jobbar vi på bästa sätt med mångfald i klassrummet?
– Hur kan vi på smartast vis använda digitala medier för språkutveckling?
– Hur jobbar vi konkret med funktionsvariation snarare än funktionsnedsättning?
– Vi talar om normer, mobbing och diskriminering…men hur förebygger vi detta i praktiken?
– Livet kan förändras dramatiskt på bara några sekunder…hur kan vi vända kriser till möjligheter?
– Vad gör vi med alla de barn som, tycker skolan är för enkel och tappar motivationen?
– Och vad är integration på riktigt?

Och mycket, mycket mer!

Helt enkelt en perfekt dag då vi står inför nya möjligheter när världen krymper men samtidigt bara blir allt större!

För dig som inte redan gjort det – anmäl dig! 890 kr per person, inkl. fika och lunch!

Hur bokar jag?
100 kr rabatt per deltagare vid gruppbokning av minst 10 pers! För gruppbokningar maila anna.soderberg@ronneby.se
För färre deltagare anmäl dig här

learningistheshit.se

Hoppas vi ses och hör av dig om du undrar över något!


Soliga hälsningar från LITS gänget
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar LITS

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2016-03-01

Nytt härligt gäng på KAOSKOMPANIET!

Den första mars var det dags för den andra gruppen på KAOSKOMPANIET. Ett gott gäng sprängfyllt med kreativitet, mod och nyfikenhet har intagit projektkontoret. Nu väntar 12 spännande veckor. Men först: Kaoskörkortet!
Kaoskörkortet är KAOSKOMPANIETS introduktion och innehåller bland annat:

- Idéutveckling & kreativitet
- Feedback & kommunikation
- Kompetensinventering
- Reflektion & självskattning
- Grupputveckling & samarbete
- Värderingar & spelregler
- Projektkunskap & planer
- Budget & sponsringskunskap
- Filmproduktion & popcorn
- Förväntningar & målformulering
- Överraskningar & skarpa uppdrag

Syftet med Kaoskörkortet är:
o Lära känna varandra
o Lägga grunden för hur vi tillsammans bygger Kaoskompaniet
o Skapa schyssta förutsättningar för att lyckas med sina projekt och mål
o Chans för deltagarna att vara delaktiga
o Skapa en djupare förståelse för både sig själv och andra


Är du nyfiken på att veta mer om KAOSKOMPANIET? Kontakta Anna på 0733-170383 eller maila till anna.soderberg@ronneby.se

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kaoskompaniet

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2016-02-11

Cela på erfarenhetsutbyte

Sedan november förra året driver Cela en förstudie "RDPC" (Regionalt Digitalt Pedagogiskt Center). Syftet med RDPC är att bidra till en likvärdig utbildning beträffande den digitala kompetensen bland skolledare, lärare, pedagoger och elever i länet. Förstudien ska ge en klarare bild av behovet ur brukarens perspektiv. För att ta del av framgångsrika exempel på liknande insatser gav vi oss ut på ett erfarenhetsutbyte. Resan gick västerut.
Den 8 – 10 februari genomförde vi tre intressanta studiebesök. De gav tre olika perspektiv, dels det kommunala genom Center för skolutveckling, det regionala genom GR Utbildning och det nationella perspektivet genom Senter for IKT i Utdanninge.

Centrum för skolutveckling, Göteborgs stad

Center för skolutveckling (CFS), Göteborgs stad, består av 11 kommundelar som var och en är större än den största kommunen i Blekinge. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är en del av verksamheten.

De flesta av deras uppdrag kommer från förvaltningarna, från sektorschefer/områdeschefer, eller från rektor/förskolechef på en enskild skola/förskola. Insatserna utgår från de behov som skolledningen identifierar och genomförs alltid i överenskommelse med ansvarig skolledare.

Arbetet i CFS handlar mycket om att nätverka. Det finnas utvecklingsledare som jobbar mot olika områden varav IKT är ett. Kompetensutveckling bedrivs på olika sätt, "Torghandel" är ett av dem.

"Torghandel" riktar sig till pedagoger och skolledare. Här visar verksamheten och pedagogerna upp vad som händer genom att dela och lyfta fram goda exempel. Mötesplatsen är en grobädd för de som vill ta sig vidare och utgår från premissen att erfarenhetsutbyte är en förutsättning för positiv skolutveckling. "Torghandel" syftar också till att öppna upp för pedagogiska samtal, analys och reflektion och till att inspirera fler att våga pröva nytt.

CFS menar att en framgångsfaktor är att ha den lokalen de har som är öppen och tillgänglig för alla. En annan framgångsfaktor är möjligheten till omvärldsbevakning. Varje år arrangeras bland annat en BETT-resa. För framförhållning och struktur skapas ett årshjul med inplanerade aktiviteter. För att identifiera utvecklingsområden lägger man stor vikt på efterbearbetningen av gemensamma intryck och omvärldsbevakningar.

Just nu jobbar man mycket med MIK, medie- och informationskunnighet. Det gör man för det är en viktig framtidskompetens för att kunna förstå, värdera, använda och uttrycka sig via medier och andra informationskanaler. Informationskunnighet understryker vikten av att ha tillgång till och förmåga att hantera och värdera information, att vara källkritisk. För att kunna maximera möjligheterna och minimera riskerna i dagens medielandskap är medie- och informationskunnighet en nyckelkompetens, inte bara för barn och unga utan för alla åldrar.

CSF håller kontakten med verkligheten genom att prioritera att vara med ute på förskolor och skolor. Att jobba autentiskt och utgå ifrån ett problem som ska lösas gör att utvecklingsprojekten är förankrade i verkligheten och det får effekt ”på riktigt” i det dagliga arbetet. Ibland går CFS pedagoger helt enkelt ut och sätter sig i en klass och se hur det fungerar och sedan kommer man med förslag på ur man kan jobba annorlunda med hjälp av digitala verktyg.

Finansieringen av CFS sker genom att alla kommundelarna betalar till CFS.


GR Utbildning - Göteborgsregionens kommunalförbund

Digitalt lärande är en del av GR Utbildning, Pedagogiskt Centrum. De jobbar framför allt genom nätverk för att hålla kontakten med kommunerna som ligger i regionen runt Göteborg. Sammanlagt är det 13 kommuner som ingår i regionen. I regionen finns ca 20 000 lärare.

Det finns en politisk utbildningsgrupp som tar fram en vision t ex för år 2020. GR Utbildning skapar sedan inriktningstexter som syftar till att nå visionen.

Pedagogiskt centrum, digitalt lärande, skapar många olika plattformar med olika syften. De har en stab som bara jobbar med det. Exempel på plattformar är, SYV online, Plug in och Bedömning för lärande mm.

Man har även en multimediastudio som hjälper till att filma pedagogiska projekt för att de ska kunna visas upp och spridas. Det finns en person som bara dokumenterar goda exempel i verksamheten.

En annan arbetsuppgift som de hjälper till med, är att söka på projektpengar. Även om de hjälper till att skriva ansökan betonar man vikten av att kommunen är projektägare och driver projektet. GR utbildning hjälper också till att samordna ansökningar till Skolverkets utlysningar. Ett tips är att alltid tänka på att skicka lärare på omvärldsbevakningar och studiebesök för att få fart på projekt.

Kollegialt lärande är en del som man prioriterar genom att arrangera t ex Teach meet. Där bjuder man in skolorna att visa upp sina goda exempel för kollegor. Det stärker både den egna professionen och självförtroendet hos den som visar och delar, samtidigt som det inspirerar andra att förändra och utveckla sin undervisning. Pedagogiskt Centrum har en strategisk tanke att försöker hitta och lyfta goda exempel från alla de 13 kommunerna ofta. Det är viktigt för att få fart på delakulturen och det kollegiala lärandet i hela regionen.
Att alltid jobba utifrån behov är ett sätt att säkra nyttan. Rektors roll i utvecklingsarbetet är viktig.

Mottot för Pedagogiskt Centrum är att alla ska med på tåget och att de som ligger längst fram ska få utmaningar.


Senter for IKT i Utdanningen

Är en nationell satsning som finns i Oslo och Tromsö. Det ligger direkt under Kunnskapsdepartementet. De är 70 st anställda fördelade på de två orterna som arbetar för smartare lärande och högre kvalitet i hela utbildningssystemet genom att erbjuda en mängd olika tjänster kopplat till IKT.

En av tjänsterna är en IKT-plan för utveckling av digitala färdigheter. iktplan.no är en webbplats som handleder lärare att utveckla den digital kompetensen hos elever. Planen innehåller riktmärken från 1:a till 10:e klass och har användbara resurser kopplade till styrdokumenten. Det finns flera andra användbara tjänster och meningen är att alla ska vara med och utveckla dem.

På iktpraksis.no kan pedagogerna lägga upp sitt material och dela det med andra. Man har lagt denna sida som en egen domän för att man kan inte ansvara för vad som läggs där eftersom det är en öppen resurs och Senter for IKT i Utdanningen är en statlig verksamhet. Det man har är ett redaktöransvar.

Dubestemmer.no är en online-resurs som handlar om integritet och netikett för barn och ungdomar i åldern 9 till 18 år. Syftet med webbsidan är att öka medvetenhet, reflektion och kunskap om sekretess och de val unga människor gör när du använder digitala medier. Den handlar om att göra studenter ansvariga och säkra Internetanvändare.

Senter for IKT i Utdanningen har också uppdrag att jobba för att bidra till en bättre infrastruktur för kommunerna.

Intressant är att Senter for IKT i Utdanningen har ansvar för att Lärarutbildningen får den kompetens de behöver vad gäller IKT i undervisningen.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola;digital kompetens

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2015-12-01

Nu slår vi upp dörrarna till KAOSKOMPANIET!

KAOSKOMPANIET erbjuder unga som inte har jobb att direkt börja jobba. Vi fixar kontor, utrustning och vad de nu kan tänkas behöva. På KAOSKOMPANIET kan man göra praktik i sin dröm, sin idé, sitt intresse, sin talang.
Den första december klev den första gruppen in genom dörrarna på KAOSKOMPANIET.
KAOSKOMPANIET står på fyra ben. K står för kreaktivt lärande, A för arbetsplatser, O för okomplicerat företagande och S för scensationer.

Kreaktivt lärande

Vi blir modiga genom att självständigt driva och utveckla idéer framåt. Vi testar affärs- och projektidéer i skarpt läge tillsammans med kloka och kluriga människor.

Arbetsplatser

KAOSKOMPANIET är ett projektkontor med internet, kollegor och massor med kärleksfullt och utmanande stöd. Allt för att du ska kunna planera, genomföra och utvärdera ditt projekt. Du får en mentor och blir en del av ett grymt nätverk.

Okomplicerad företagsamhet

Vi vill visa olika sätt för eget företagande utan byråkrati. Vi kommer att skapa kopplingar mellan dig och ditt projekt till både näringsliv och andra organisationer.

Scensationer

Vi har en egen redaktion som jobbar dag och natt (nästan) för att det som händer i KAOSKOMPANIET märks, hörs och syns.

KAOSKOMPANIET finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden), Ronneby Kommun och Arbetsförmedlingen.Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kaoskompaniet

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2015-08-28

Nu blir det ännu mer Kaos i Cela!

Från första september kommer Cela att driva projektet "Kaoskompaniet". Tillsammans med unga Blekingar kommer vi att starta ett projektkontor som bygger på ungas idéer, entreprenörskap och nya spännande samarbeten. Vi hoppas så klart att du vill vara med och bidra.
Kaoskompaniet arbetar utefter en bred definition av entreprenörskap med fokus på ”empowerment” och drivkraft. Detta låser inte deltagarna vid målet att starta företag utan ger även kraft att ändra sin situation, hitta annan sysselsättning så som studier eller bli samhällsförändrare/sociala entreprenörer.

Cela drev en förstudie under 2014, och den ligger till grund för genomförandeprojektet där K står för kreaktivt lärande, A för arbetsplatser, O för okomplicerat företagande och S för scensationer.

Vi kommer att använda metoder för att stimulera modet att självständigt driva och utveckla idéer framåt. Vi vill utforma en miljö som avdramatiserar företagande där unga arbetslösa kan testa affärs- och projektidéer som tar vara på och stärker deras naturliga nyfikenhet, företagsamhet och kreativitet.

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Anna Söderberg på anna.soderberg@ronneby.se eller ring 0457 618807.

Fakta:
Projektet kommer att involvera 180 deltagare under tre år från målgruppen unga arbetslösa mellan 18-24 år som är inskrivna hos arbetsförmedlingen. Projektet har även en sekundär målgrupp som inbegriper unga mellan 16-18 år och som inte går i gymnasiet. Arbetet sker i samarbete med Näringslivsenheten i Ronneby och Arbetsförmedlingen.

Projektperioden pågår 2015-09-01 - 2018-11-30. Stödet från Europeiska Socialfonden uppgår till 3 644 029 kronor.Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar entreprenörskap empowerment kaoskompaniet

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

<< Visa äldre... 5 4 3 2 1 Visa nyare >>