Följ oss via RSS!
2014-11-05

Framtidens klassrum

Samsung och Högskolan Väst i Trollhättan samarbetar i ett forskningsprojekt där man tittar på hur ny teknik i samverkan med pedagogiska metoder och möblering kan interagera i skolan. Projektet är unikt i sitt slag i Europa och syftar till att utveckla den svenska skolan och morgondagens lärare.
Ambitionen är att lärarstudenterna redan i utbildningen förbereds på det digitala klassrummet. För att kunna integrera ny teknik i undervisningen på ett så bra sätt som möjligt behöver pedagogiken, metoder och det tekniska kunnandet gå hand i hand.

Målsättningen med projektet är att forskningsresultaten ska bidra till att utveckla lärarutbildningarna, skolan och elevernas kunskapsutveckling.

Läs hela artikeln här

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar IKT digitala klassrummet lärarutbildning kunskapsutveckling

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>