Följ oss via RSS!
2014-10-10

Flippa ditt klassrum

Här får ni lyssna på Daniel Barker, gymnasielärare i matematik och fysik på Norra Real i Stockholm och hur han har flippat sina lektioner.
Genom att använda digitala verktyg vänder han upp och ner på undervisningen och eleverna kommer förberedda till lektionerna genom att titta på förinspelade genomgångar på nätet. På detta sättet förbereder sig eleverna optimalt inför arbetet i klassrummet och tiden kan läggas på diskussion och fördjupning. Daniel kan på så vis lägga mer tid på att hjälpa alla elever, i skolan, på lektionstid.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar flippat klassrum

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>