Följ oss via RSS!
2014-09-26

Digitalt beslutsstöd inom ambulanssjukvård

Patienter med olika symtom och sjukdomsfall är oändlig inom ambulanssjukvården. Sjuksköterskorna jobbar ofta under tidspress och det är lätt att fatta felaktiga beslut.
– Hjärnan fattar ofta beslut alldeles för tidigt baserat på tidigare erfarenheter. Genom att tvingas att slutföra en bedömning innan man bestämmer sig, minskar den risken, säger Magnus Hagiwara, ambulanssjuksköterska i många år, som forskat på Högskolan i Borås.

I sin avhandling har han utvecklat ett digitalt beslutsstöd för ambulanssjukvården. Vid en av hans studier fick två grupper om vardera 30 ambulanssjuksköterskor ta hand om två simulerade patientfall. Den ena gruppen gjorde det på vanligt sätt, den andra med hjälpa av Magnus digitala beslutssystem.

Följsamheten till riktlinjerna i gruppen som arbetade på vanligt sätt var 60 procent medan datorgruppen låg på 80 procent.


För att läsa hela artikeln, gå in här

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-hälsa ambulanssjukvård

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>