Följ oss via RSS!
2014-03-13

Hänger digitaliseringen i skolan på rektorn?

Gemensamt för de som driver it i skolan är att de ser det som en del i skolutvecklingen. Tekniken är ett hjälpmedel som driver och förenklar den pedagogiska verksamheten.
– Nyckelpersonen är rektorn. Det är avgörande vilket intresse rektorn har av att satsa på utrustning och it som ett pedagogiskt hjälpmedel, säger Eva Mårell-Olsson, it-pedagogikforskare vid Umeå universitet.

Anser inte rektorn att det här är viktigt uppstår det stora skillnader.

– Det finns många rektorer som vet att it i skolan är väldigt viktigt, men de inser inte att det kräver ett eget agerande. Det betyder att de inte prioriterar det, vare sig ekonomiskt eller pedagogiskt. Därför skapas den klyfta vi ser i dag, säger Edward Jensinger, skolutvecklingschef för de kommunala skolorna i Helsingborg och tidigare rektor.

– Våra elever befinner sig i det digitala landskapet hela tiden. Vi måste se hur vi ska arbeta pedagogiskt för att fånga dem, säger Maria Abrahamsson, rektor på Kastellegårdsskolan i Kungälv.

För att få fart på digitaliseringen i skolan krävs också att lärarna är involverade och engagerade. Kompetens nämns som ett hinder och det löser man inte genom enstaka kurser utan förmågan att se det som en löpande lärandeprocess blir framgångsfaktorn och detta kräver både intresse och engagemang hos lärarna.

Vill du läsa hela artikeln i sin helhet, klicka här
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar IKT digitalisering

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>