Följ oss via RSS!
2014-03-07

Forskningsstudie av datoriseringen i skolan

Unos Uno, som projektet heter, har under 2010-2013 följt ett antal skolor i Sverige där syftet varit att studera och analysera vilka effekter genomförandet av en till en har fått.
Högsta prioritet inom projektet har varit att titta på elevers lärande, kunskapsutveckling och elevresultat. Man har även studerat pedagogernas förändrade roll och arbessätt, förändringar i skolledningen i syfte att stötta pedagoger och elever, samt samverkan mellan hem och skola i syfte att stötta elevernas kunskapsresa.

Blir du nyfiken och vill veta mer om Unos Uno? läs mer här

Samtliga årsrapporter finns att ta del av här


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar forskningsprojekt inom skola en till en unos uno 1:1

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>