Följ oss via RSS!
2014-02-25

Ideella krafter hjälper

I sex år har Röda korset hjälpt utrikesfödda med svenska språket och läxor på Kulturmagasinet i Sundsvall. En ovärderlig hjälp för de som inte har den stöttningen hemifrån, alternativt behöver studiero.
De som ställer upp och hjälper till är lärare, bibliotekarier, rektorer eller arbetslivskonsulenter. De som besöker Röda korset har egna läxor med sig men det finns även studiematerial på plats.

– Det är väldigt olika nivåer, några är analfabeter medan andra läser på hög nivå. Jag tycker ofta att det är svåra uppgifter för dem eftersom språket är ett hinder, berättar Mona Palander, en av de frivilliga från Röda korset.

Språket är nyckeln till deras framtid.

Läs hela artikeln här


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar studiehjälp röda korset ideella krafter

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>