Följ oss via RSS!
2014-02-14

Nytt verktyg ska underlätta digitalisering av skolor

LIKA, är ett verktyg för utveckling, uppföljning och arbete av skolornas digitalisering och är framtaget av SKL. Namnet står för "ledning, infrastruktur, kompetens & användning"

- Verktyget är tänkt att fungera som ett stöd för rektorer att följa upp, prioritera och planera insatser när det gäller olika områden inom IT i skolan, säger Johanna Karlén, projektledare på SKL.

Webbverktyget ska pilottestas under våren av ett antal kommuner runt om i landet och i augusti 2014 hoppas man ha ett funktionellt webbverktyg som kan användas av skolor och rektorer.

Är du nyfiken och vill veta mer? läs mer här
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar SKL digitalisering av skolor LIKA

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>