Följ oss via RSS!
2014-02-13

Digitalt verktyg ska underlätta barns kommunikation med vården

Hur upplever barn med cancer mötet med vården?

Ett nytt forskningsprojekt vid högskolan i Halmstad har blivit beviljade 300 000 kr från barncancerfonden. Projektet handlar om att testa och utveckla ett befintligt kommunikationsverktyg som ska underlätta kommunikationen och mötet mellan vårdpersonal och barn med cancer.
– Barn har ofta svårt att förmedla sina upplevelser via text eller prata om sina känslor genom att svara på direkta frågor. Här får barn möjlighet att ”leka” fram sina upplevelser utan att behöva tänka på hur det de säger tas emot, säger Petra Svedberg, forskningsledare och docent i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad.

I projektet kommer 10 barn i åldrarna åtta till tolv år med cancerdiagnoser att delta, samt deras föräldrar.


här kan du läsa hela artikeln

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar forskningsprojekt kommunikation i vården

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>