Följ oss via RSS!
2014-01-13

Ny myndighet för e-hälsa

Den 1 januari 2014 bildades den nya E-hälsomyndigheten. Myndigheten ansvarar för register och it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering.

Myndigheten ska vidare samordna regeringens satsningar på e-hälsa, samt följa utvecklingen inom e-hälsoområdet.

E-hälsotjänsterna spelar en viktig roll för att bidra till en bättre hälsa, vård och omsorg. Det finns mycket att göra för att vi som individer ska kunna bli mer delaktiga i vår hälsa och för att yrkesverksamma och beslutsfattare ska få bättre stöd i sitt arbete, säger Torsten Håkansta, generaldirektör.

Läs mer här
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-hälsa

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial

0 kommentarer >>